Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002481 3812 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη (τ. 1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honour of Apostolos Georgiades
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2006
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
1021
ISBN:
960-15-1567-4
Bib number:
403082
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082) ΓεωΑ γ 2006 1 34(082) ΓεωΑ γ 2006 2

Φίλτρο

 

1. Ελεύθερες συμβιώσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006014
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

2. Η σύμβαση ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006148
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Ισμήνη Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

3. Κύρος ρήτρας απαλλαγής από την αντικειμενική ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημέων ιδιοτήτων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006151
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αυγουστιανάκης, Μιχάλης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

4. Διανομή επί συγκυριότητος: ειδική περίπτωσις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006155
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

5. Αδικαιολότητος πλουτισμός στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006157
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βαλτούδης , Αναστάσιος Τρ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

6. Η εικόνα του ατόμου και η αποτύπωση αυτής σε έργα πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006163
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γαρουφαλιά , Όλγα Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

7. Όρια συμμετοχής στα συζυγικά αποκτήματα. Δωρεές μεταξύ συζύγων, κατάχρηση οικογενειακής αλληλεγγύης, δικαστικοί τόκοι αποκτημάτων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006167
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργακόπουλος, Λεωνίδας Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

8. Η πρόταση συμψηφισμού από τον οφειλέτη εκχωρηθείσας απαίτησης κατά του εκδοχέα (Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 448 και 463 παρ. 2 ΑΚ)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006173
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης , Γεώργιος Απ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

9. Η σύναψη ομολογιακού δανείου από κοινωφελές ίδρυμα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006179
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης , Σταύρος Απ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

10. Δυνατότητα προβολής της ένστασης της μη εκπλήρωσης της σύμβασης (ΑΚ 374) στη μίσθωση πράγματος - Το πρόβλημα της συρροής γενικών και ειδικών διατάξεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006182
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δακορώνια , Ευγενία Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

11. Παρατηρήσεις έπειτα από τον νόμον περί υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Ν.3089/2002)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006186
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δασκαρόλης, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιοτεχνολογία

12. Η σημασία της αρχής της αναλογικότητας επί συγκρούσεως δικαιωμάτων στο εμπράγματο δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006191
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

13. Η οδηγία 2004/48 για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006192
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλλινίκου , Διονυσία Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

14. Συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης ένα ψευδοπρόβλημα;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006196
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου

15. Κυριότητα και νομή μνημείων: Νομοθετική ρύθμιση, έννοια, περιεχόμενο και ειδικές μορφές. (Κατά το Ν. 3028/2002 "για προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς")

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006199
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

16. Επιφύλαξη της κυριότητας στην πώληση και παραγραφή της ασφαλιζόμενης με αυτήν αξίωσης του πωλητή για το τίμημα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006321
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κιτσαράς , Λάμπρος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

17. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή. Ανάμεσα στην ελευθερία της φυσικής αναπαραγωγής και το νομοθετημένο δικαίωμα της τεχνητής αναπαραγωγής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006322
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κοτζάμπαση , Αθηνά Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

18. Πνευματική ιδιοκτησία και απαγόρευση κατάσχεσης εντύπων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006323
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουμάντος, Γιώργος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

19. Μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και πρόωρη γέννηση: Η ίδρυση της συγγένειας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006324
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ευτυχία (Έφη)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

20. Συρροή συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006325
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουσούλης , Στέλιος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου