Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002481 3416 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη (τ. 1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honour of Apostolos Georgiades
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2006
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
1021
ISBN:
960-15-1567-4
Bib number:
403082
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082) ΓεωΑ γ 2006 1 34(082) ΓεωΑ γ 2006 2

Φίλτρο

 

21. Συμβολαιογραφική τυπικότητα και οικογενειακές έννομες σχέσεις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006326
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουτσουράδης, Αχιλλέας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

22. Το άρθρο 931 ΑΚ. μια περιττή διάταξη; Σκέψεις και προβληματισμοί

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006327
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κρητικός, Αθανάσιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

23. Ζητήματα σχετικά με την εγγραφή - διαγραφή των αγωγών από τα βιβλία διεκδικήσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006329
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λιώση , Σπυριδούλα-Αγγελική Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

24. Ο προεξοφλητικός τόκος στις διαδικασίες ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 324 β' ΑΚ, 535 β' ΕΝ, 966.3, 978.1 γ' ΚΠολΔ και 4α ν. 1892/1990

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006330
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μάζης, Παναγιώτης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

25. Ζητήματα από τη νομική φύση των κρυοσυντηρημένων γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων και από τη δημιουργία μονογονεϊκής οικογένειας με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006331
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Νικολόπουλος , Παναγιώτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

26. Η δυνατότητα εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 263 ΑΚ στις προθεσμίες ανακοπής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006333
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ορφανίδης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

27. Εμπράγματο δίκαιο - Δίκαιο περιβάλλοντος κλάδοι επάλληλοι

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006334
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παναγόπουλος, Θεόδωρος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

28. Ζητήματα από τον κώδικα συμβολαιογράφων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006336
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παναγόπουλος , Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

29. Πώληση και παραγραφή (Ειδικά θέματα παραγραφής στο νέο δίκαιο της πωλήσεως)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006337
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

30. Σκέψεις για θέματα "παράνομου" διαφυγόντος κέρδους

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006338
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαδοπούλου - Κλαμαρή, Δήμητρα Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

31. Παρέμβαση στην αίτηση του εισαγγελέα για δικαστική συμπαράσταση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006339
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαζήση, Θεοφανώ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

32. Η κατοχή ως εμπράγματη σχέση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006340
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαστερίου, Δημήτριος Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

33. Η παράλειψη των μελλόνυμφων να δηλώσουν το επώμυνο των τέκνων τους

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006341
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαχρίστου, Αθανάσιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

34. Εγκατάσταση σε δήλο. Αποκλεισμός συζύγου. Μεταβίβαση κληρονομικού μεριδίου εκπεσόντος κληρονόμου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006343
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πιτσιρίκος , Ιωάννης Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

35. Η υποθηκική κάλυψη των τόκων κατά το άρθρο 1289 ΑΚ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006345
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Οικονομίδου-Πούλου , Ελισάβετ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

36. Η ευθύνη των μελών των διοριζόμενων δικαστικά κατ'άρθρο 69 Α.Κ. προσωρινών διοικήσεων νομικών προσώπων, ιδιαίτερα των κεφαλαιουχικών εταιρειών για οφειλές των εταιρειών αυτών προς το δημόσιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006347
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ραψομανίκης, Μιχαήλ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

37. Η θεωρία του νομικού προσώπου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006348
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρούσσος, Κλεάνθης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου

38. Οδηγία 93/98ΕΟΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006349
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σταματούδη , Ειρήνη Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

39. Η συμβατική απαλλαγή του πωλητή από την ευθύνη του για πραγματικό ελάττωμα οφειλόμενο σε βαριά αμέλεια του. Σκέψεις για τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 332 παρ. 1 ΑΚ πριν και μετά τη μεταρρύθμιση του δικαίου της πώλησης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006351
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τσολακίδης , Ζαφείριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

40. Δόλια κτήση δεδικασμένου ως αδικοπραξία και ως αδικαιολόγητος πλουτισμός

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006353
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φασούλας , Ζήσης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο