Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη (τ. 2)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1010362 501 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη (τ. 2)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honour of Apostolos Georgiades
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Επιμελητής:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Δωρής, Φίλιππος Ε.
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Έτος έκδοσης:
2006
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα - Κομοτηνή
Περιγραφή:

Πορταίτο

Αριθμός σελίδων:
2744
ISBN:
9601515682 [τ.2], 9601515666 [set]
Bib number:
15838213
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082) ΓεωΑ γ 2006 2
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές

Φίλτρο

 

1. Η ερημοδικία στις δίκες για την εξυγίανση και την ειδική εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006770
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αρβανιτάκης, Πάρις Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

2. Ζητήματα σε σχέση με την προσωρινή προστασία στη διοικητική και πολιτική δίκη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006772
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δεληκωστόπουλος, Στέφανος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

3. Είναι ο πολιτικός δικαστής περιττός; Η λήψη προσωρινών μέτρων σε ζητήματα ελεύθερου ανταγωνισμού μετά τον Κανονισμό 1/2003 και το νόμο 3373/2005

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006774
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Δελλής , Γεώργιος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

4. Διαπλαστική ενέργεια και δεδικασμένο στη διοικητική δίκη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006775
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

5. Επαναφορά των πραγμάτων μετά την αναίρεση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006777
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

6. Κλήση προς συζήτηση με αυτοτελές αίτημα ή με αυτοτελή σκοπό την ανάκληση μη οριστικής αποφάσεως (Συμβολή στην ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 309 ΚΠολΔ)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006778
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

7. Υπερχειλείς εκφάνσεις του δεδικασμένου. Δεδικασμένον λόγω ουσιαστικής εξαρτήσεως και τριτενέργεια του δεδικασμένου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006779
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κολοτούρος, Παναγιώτης Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

8. Η επανάληψη της συζητήσεως κατ'άρθρο 254 ΚΠολΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006780
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μακρίδου, Καλλιόπη Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

9. Το πρόβλημα της συρροής αξιώσεων με αφορμή το άρθρο 6 του Π.Δ. 150/2001

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006781
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μανιώτης, Δημήτριος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

10. Δοκίμιο θεωρίας για τις ενστάσεις με ουσιαστική και δικονομική έννοια

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006859
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

11. Εκκρεμοδικία και συνάφεια κατά τον κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006861
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

12. Η αθλητική δικαιοσύνη (μετά τους Ν. 2725/1999, 3057/2002, 3262/2004)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006863
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Πανταζόπουλος , Στέφανος-Σπυρίδωνας Στ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αθλητικό Δίκαιο

13. Η αναλυτική περί έννομων σχέσεων θεωρία του W.N. Hohfeld και η εφαρμογή της στη διαδικασία του αναγκαστικού πλειστηριασμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006865
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Παπανικολάου, Κυριάκος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

14. Η εξουσία του δικαστηρίου της παραπομπής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006866
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Σινανιώτης, Λάμπρος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

15. Ελαττωματικά μέσα αποδείξεως στην τακτική διαδικασία του ΚΠολΔ - στο παράδειγμα της ανεπικύρωτης φωτοτυπίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006869
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Τσαντίνης, Σπύρος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

16. Αποδεικτικά ζητήματα από τη διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006870
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Τσικρικάς, Δημήτριος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

17. Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006871
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

18. Η συμπλοιοκτησία κατά τον ΚΙΝΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006872
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Βελέντζας, Ιωάννης Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

19. Η ισχύς των κανονιστικών όρων της ΣΣΕ ή ΔΑ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006874
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λεβέντης , Γεώργιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

20. Η αρχή του κλειστού αριθμού (numerus clausus) στο δίακιο των άυλων αγαθών - επιπτώσεις στη νομική φύση της άδειας χρήσης σήματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1006875
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιομηχανική ιδιοκτησία