ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081384 3238 Αναγνώσεις

Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6647
Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ:
6647
Τίτλος:
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Φίλτρο

 

1. Στατιστική θεωρία και εφαρμογές (MP3).zip

Μορφότυπος uoadl:1081387
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6647

2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ (BRAILLE).zip

Μορφότυπος uoadl:2762471
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6647

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ (DAISY).zip

Μορφότυπος uoadl:2762472
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6647

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ (LARGE PRINT).zip

Μορφότυπος uoadl:2762473
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6647

5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ (MP3).zip

Μορφότυπος uoadl:2762474
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6647