Διερεύνηση της σχέσης αλλεργίας και λευχαιμίας στην παιδική ηλικία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306054 369 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-05-10
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Λαρίου Μαρία- Στέλλα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ελένη Πετρίδου (επιβλέπουσα), Δημήτριος Τριχόπουλος, Ευαγγελία Ξηρουχάκη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης αλλεργίας και λευχαιμίας στην παιδική ηλικία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Αρκετές μελέτες δείχνουν αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ αλλεργικών
παθήσεων και ΟΛΛ. Όμως, καμία μελέτη δεν έχει διερευνήσει αυτή τη σχέση,
χρησιμοποιώντας τόσο το ιστορικό αλλεργίας, όσο και βιολογικούς δείκτες της
ατοπικής ευαισθητοποίησης.
Μέθοδοι: Κλινικές πληροφορίες ήταν διαθέσιμες για 252 από 292 νέες περιπτώσεις
παιδικής ΟΛΛ (0-14 ετών), που έχουν διαγνωστεί σε όλη την Ελλάδα σε μια χρονική
περίοδο 4,5 ετών, καθώς και για 294 νοσοκομειακούς μάρτυρες. Ειδικές
ανοσοσφαιρίνες- IgEs σε αλλεργιογόνα, ως δείκτες αλλεργικής προδιάθεσης, έναντι
24 πιο κοινών αναπνευστικών και τροφικών αλλεργιογόνων, προσδιορίστηκαν για 199
παιδιά με ΟΛΛ και 113 μάρτυρες, χρησιμοποιώντας μια ανοσοενζυμική δοκιμασία.
Αποτελέσματα: Το αναφερόμενο ιστορικό αλλεργίας συνολικά (ΣΚ: 0,49, 95% ΟΑ:
0,34 - 0,72), καθώς και κάθε μιας από τις κύριες υποκατηγορίες της
(αναπνευστική, τροφική ή άλλη κλινική αλλεργία) παρουσίαζαν έντονα αντίστροφη
σχέση με την ΟΛΛ· ομοίως, ήταν και η αντίστροφη συσχέτιση της ειδικής IgE στον
ορό (ΣΚ: 0,43, 95% ΟΑ: 0,22 - 0,84), στην οποία συνέβαλε κυρίως η IgE έναντι
των τροφικών αλλεργιογόνων (ΣΚ: 0,39, 95% ΟΑ: 0,18 - 0,83).
Συμπέρασμα: Πέρα από την ήδη επικρατούσα αρνητική συσχέτιση της παιδικής ΟΛΛ
με το ιστορικό αλλεργίας, η ίδια συσχέτιση παρατηρείται και όταν οι ορολογικοί
δείκτες της αλλεργικής προδιάθεσης χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική μέθοδος
διάγνωσης της αλλεργίας.
Λέξεις-κλειδιά:
Αλλεργία , Τροφικά και αναπνευστικά αλλεργιογόνα, IgE, Παιδική ηλικία, Λευχαιμία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
657
Αριθμός σελίδων:
378