Η κλινική σημασία της μοριακής ανάλυσης δεικτών που σχετίζονται με τη βιολογική συμπεριφορά και την πρόγνωση στον καρκίνο του παχέος εντέρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306606 276 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-26
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ράλλης Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθ. Πέτρος Καρακίτσος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κλινική σημασία της μοριακής ανάλυσης δεικτών που σχετίζονται με τη βιολογική συμπεριφορά και την πρόγνωση στον καρκίνο του παχέος εντέρου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The clinical significance of molecular analysis of markers related to the biological behavior and prognosis in colorectal cancer
Περίληψη:
Ως «εκβλαστήσεις» (buds), έχουν οριστεί μεμονωμένα καρκινικά κύτταρα ή ομάδες
περιλαμβάνουσες πέντε ή και λιγότερα καρκινικά κύτταρα στο διηθητικό όριο του
όγκου. Σημαντικές διαφορές στην επιβίωση έχουν παρατηρηθεί μεταξύ ασθενών με
καρκίνο του παχέος εντέρου που έχουν όγκους με χαμηλού σε σχέση με υψηλού
βαθμού «Εκβλαστήσεις» στο διηθητικό όριο του όγκου (Tumor budding-ΤΒ)
Σκοπός: Η μελέτη, της έκφρασης του αντιαποπτωτικού γονιδίου Bcl-2 και του
υποδοχέα της τυροσινικής κινάσης EphB2 και ο συσχετισμός τους με το ΤΒ καθώς
και με ορισμένες κλινικοπαθολογικές παραμέτρους, στον καρκίνο του παχέος
εντέρου που δεν εμφανίζει διαταραχή MMR (Γονίδια επιδιόρθωσης βλαβών κατά την
αντιγραφή τουDNA), ώστε να προσδιοριστεί ένας φαινοτυπικός συνδυασμός που θα
σχετίζεται με την πρόβλεψη του ΤΒ και κατ'επέκταση με την πρόγνωση.
Μέθοδος: Ιστολογικές τομές από μονιμοποιημένο υλικό σε κύβους παραφίνης από 208
ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου που δεν εμφάνιζαν διαταραχή MMR και με
πλήρη κατάγραφή των κλινικοπαθολογοανατομικών τους χαρακτηριστικών,
αξιολογήθηκαν ως προς το ΤΒ και την έκφραση των Bcl-2 και EphB2 με τεχνικές
ανοσοϊστοχημείας.Τα όρια αποκοπής (cut-offs) ορίστηκαν με τη χρήση της
καμπύλης ROC (Receiver Operating Characteristic-δέκτη λειτουργικών
χαρακτηριστικών).
Αποτελέσματα: Και οι δυο δείκτες είχαν μεγάλη ακρίβεια για να προβλέπουν το
υψηλού βαθμού ΤΒ. Στην συνδυασμένη ανάλυση βρέθηκε ότι, η απώλεια έκφρασης
καθενός από αυτούς τους δείκτες, ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για
το υψηλού βαθμού ΤΒ και ότι οι όγκοι με απώλεια έκφρασης ταυτόχρονα και των δύο
δεικτών, ήταν αυτοί, που ήταν συχνότερα χαμηλού βαθμού διαφοροποίησης,
προχωρημένου σταδίου pT, είχαν λεμφαδενικές μεταστάσεις, εμφάνιζαν αγγειακή και
λεμφαγγειακή διήθηση και συνδέονταν με ελαττωμένη επιβίωση και κακή πρόγνωση
γενικότερα
Συμπεράσματα: Ο φαινότυπος Bcl-2–/EphB2–.είναι ανεξάρτητος προγνωστικός
παράγοντας για το υψηλού βαθμού ΤΒ και υποδηλώνει μια επιθετική συμπεριφορά
στον καρκίνο του παχέος εντέρου που δεν εμφανίζει διαταραχή MMR
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτεΐνη Bcl-2, Καρκίνος, Παχύ έντερο, Υποδοχέας εφρίνης B2 , Εκβλαστήσεις στο διηθητικό όριο του όγκου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
279
Αριθμός σελίδων:
124

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.