Η Δημόσια Εικόνα της Υπολογιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, 1954-2004: Ζητήματα Εργασίας, Φύλου, Χώρου, Εκπαίδευσης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308926 682 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-11
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κώνστα Χαρίκλεια
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κώστας Γαβρόγλου Καθηγητής (Επιβλέπων), Αριστοτέλης Τύμπας Αναπλ. Καθηγητής, Φαίδρα Παπανελοπούλου Επίκ. Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Δημόσια Εικόνα της Υπολογιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, 1954-2004: Ζητήματα Εργασίας, Φύλου, Χώρου, Εκπαίδευσης.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The Public Image of Computing Technology in Greece, 1954 – 2004: Labor, Gender, Workplace, Education.
Περίληψη:
Με βάση τη μελέτη μέσων που διαμόρφωσαν τη δημόσια εικόνα της πληροφορικής, με
έμφαση σε διαφημίσεις, στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται μία ιστορία
κατασκευής ταυτοτήτων χρηστών της υπολογιστικής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η
διατριβή εστιάζει στον εντοπισμό αθέατων μηχανισμών συνδιαμόρφωσης χρηστών
υπολογιστών και ταυτοτήτων κοινωνικού φύλου, στο πλαίσιο μιας διάκρισης πέντε
περιόδων ιστορίας της πληροφορικής. Σε αντίθεση με προηγούμενες ιστοριογραφικές
τάσεις που εστιάζονταν σε ιστορίες εφευρέσεων, ή προτεινόμενη περιοδολόγηση
ακολουθεί τις αλλαγές στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως αυτές
προωθήθηκαν από διαφημίσεις διεθνών και ελληνικών εταιριών εισαγωγής και
διάθεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.Μέσω της μελέτης απεικονίσεων συμπλεγμάτων
‘γυναίκα - υπολογιστής - άνδρας’ υποστηρίζεται ότι οι διαφημίσεις προώθησαν
απεικονίσεις που κατατέμνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε γυναικεία και
ανδρικά τμήματα και διακρίνουν την ανδρική από τη γυναικεία εργασία. Η διατριβή
οδηγείται στη διαπίστωση ότι, ενώ η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τη
δεκαετία του 1950 ως τις μέρες μας αλλάζει δραματικά (βλ. από υπολογιστική
μηχανή σε μια διαδικτυωμένη συσκευή τηλεπικοινωνιών), οι κατά φύλο διακρίσεις
ως προς τη διαίρεση της εργασίας, τουλάχιστον όπως παρουσιάζονται στις
διαφημίσεις, παραμένουν σταθερές. Με τις απεικονίσεις αυτές προωθείται τελικά ο
εγκλωβισμός των γυναικών σε συγκεκριμένα τμήματα του υπολογιστή: οι γυναίκες
δεν αποκλείονται από την πληροφορική, συμπεριλαμβάνονται όμως με ένα
συγκεκριμένο στερεοτυπικό τρόπο.
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνικό Φύλο, Πληροφορική Τεχνολογία, Διαφημίσεις, Χρήστες, Ιστορία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
271
Αριθμός σελίδων:
xiv, 744