Η Πρόβλεψη Σεισμών ως Αντικείμενο Επιστημονικής Διαμάχης: Πειραματική Πρακτική, Κρατική Πολιτική, και Επιστήμη στη Δημόσια Σφαίρα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308939 866 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Kατσαλούλης Ηρακλής
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Θεόδωρος Αραμπατζής Καθηγητής (Επιβλέπων), Κώστας Γαβρόγλου Ομότ. Καθηγητής, Αριστοτέλης Τύμπας Αναπλ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Πρόβλεψη Σεισμών ως Αντικείμενο Επιστημονικής Διαμάχης: Πειραματική Πρακτική, Κρατική Πολιτική, και Επιστήμη στη Δημόσια Σφαίρα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Earthquake Prediction as a Subject of Scientific Controversy:Experimental Practice, Governmental Policy,and Science in the Public Sphere.
Περίληψη:
Το 1981, οι Έλληνες επιστήμονες, Καίσαρας Αλεξόπουλος, Παναγιώτης Βαρώτσος και
Κωνσταντίνος Νομικός πρότειναν μια μέθοδο πρόβλεψης σεισμών, την οποία ονόμασαν
μέθοδο ΒΑΝ. Πολύ σύντομα μετά τη δημοσιοποίηση της μεθόδου ξέσπασε σφοδρή
διαμάχη γύρω από την εγκυρότητά της. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η
ανασυγκρότηση αυτής της διαμάχης με τα μεθοδολογικά εργαλεία που παρέχουν οι
Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας. Για να κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη διαμάχη
στηρίχθηκαμε στη διεθνή βιβλιογραφία της Ιστορίας της Επιστήμης, της Φιλοσοφίας
της Επιστήμης, και της Κοινωνιολογίας της Επιστήμης που σχετίζεται με τις
επιστημονικές διαμάχες και την πειραματική διαδικασία. Κάποια από τα ερωτήματα
που μας απασχόλησαν είναι τα εξής: με ποιες διαδικασίες ελέγχεται η εγκυρότητα
της πειραματικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων που αυτή παράγει; Πώς
ορίζεται η επιτυχημένη πρόβλεψη και μέσα από ποιες διαδικασίες διαμορφώνεται
αυτός ο ορισμός; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις επιλογές των επιστημόνων στις
αποφάσεις που λαμβάνουν; Καθώς πολλά επεισόδια της συγκεκριμένης διαμάχης
εκτυλίχθηκαν στη δημόσια σφαίρα,για την πληρέστερη κατανόησή της ανατρέξαμε σε
εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης, και μελετήσαμε την αλληλεπίδραση των
επιστημόνων με το ευρύ κοινό και τους κρατικούς φορείς. Στα σχετικά κεφάλαια
της διατριβής αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους η επιστημονική γνώση
μεταδόθηκε από τους επιστήμονες σε πρόσωπα και φορείς που βρίσκονταν εκτός της
επιστημονικής κοινότητας, τι επιδίωκαν οι επιστήμονες μέσω αυτής της μετάδοσης,
και πώς εκλάμβαναν την εκλαϊκευμένη επιστημονική γνώση οι αποδέκτες της.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία Επιστημών, Επιστημονική Διαμάχη, Πείραμα, Επιστημονική Πολιτική, Πρόβλεψη Σεισμών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
146
Αριθμός σελίδων:
IV, 295
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.