Οι Πρώτες Αρχές του Αισθητού Κόσμου στη Φιλοσοφία του Πλάτωνα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309230 930 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-16
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γκατζάρας Αθανάσιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καρασμάνης Βασίλης Καθηγητής ΕΜΠ (Επιβλέπων), Αικατερίνη Ιεροδιακόνου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Καλλιγάς Παύλος Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Πρώτες Αρχές του Αισθητού Κόσμου στη Φιλοσοφία του Πλάτωνα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The First Principles of Sensible World in Plato's Philosophy
Περίληψη:
Η διατριβή μου αφορά τις πρώτες οντολογικές αρχές (ή αιτίες) που συνθέτουν κατά
Πλάτωνα τον αισθητό κόσμο. Υποστηρίζω ότι οι αρχές αυτές είναι τέσσερις: α) ο
Δημιουργός• β) η Ιδέα του Αγαθού• γ) το Υπόδειγμα• δ) η Υποδοχή. Η έρευνά μου
εστιάζει στο βιβλίο «Τίμαιος», στο οποίο εντοπίζω και ανασυνθέτω τους
συλλογισμούς που αποδεικνύουν την ύπαρξη των παραπάνω αρχών. Ωστόσο, ο
«Τίμαιος» δεν αρκεί για να κατανοήσουμε θεμελιώδεις πλατωνικές έννοιες όπως
«αιτία», «Ιδέα», ή «αγαθότητα». Για το λόγο αυτό εξετάζω τη θεωρία των Ιδεών
στο «Φαίδωνα» και την Ιδέα του Αγαθού στην «Πολιτεία». Στο «Φαίδωνα» εστιάζω
στο χωρίο 95e-105c, διότι εκεί μαθαίνουμε για τις πρώτες προσπάθειες του
Σωκράτη να κατανοήσει τις αιτίες του κόσμου, και κυρίως για το τι συνιστά
πραγματική αιτία κάποιου αποτελέσματος. Στην «Πολιτεία» (Βιβλία ΣΤ’ & Ζ’) δίνω
τη δική μου ερμηνεία για την Ιδέα του Αγαθού, συνδέοντας την Ιδέα αυτή με την
Αρχή των Εναντίων και βλέποντάς την ως πρόδρομο του αριστοτελικού τελικού
αιτίου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη του «Φαίδωνα» και της
«Πολιτείας» θα βοηθήσουν στην πληρέστερη κατανόηση των πρώτων αρχών του
αισθητού κόσμου στον «Τίμαιο».
Λέξεις-κλειδιά:
Πλάτων, Τίμαιος, Κοσμολογία, Πρώτες αρχές, Αρχαία φιλοσοφία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
250

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.