Πυθαγόρεια αριθμητική παράδοση και σχολιαστική κουλτούρα στην ύστερη αρχαιότητα: ο σχολιασμός του ιωάννη φιλόπονου στην αριθμητική εισαγωγή του νικομάχου γερασηνού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309318 617 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μεγρέμη Αθανασία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Χριστιανίδης Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πυθαγόρεια αριθμητική παράδοση και σχολιαστική κουλτούρα στην ύστερη αρχαιότητα: ο σχολιασμός του ιωάννη φιλόπονου στην αριθμητική εισαγωγή του νικομάχου γερασηνού
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Pythagorean arithmetical tradition and commentary culture: ioannes (john) philoponus' exegesis on nicomachus' of gerasa arithmetic introduction
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή αποτελεί την πρώτη μελέτη για την Εξήγηση του Ιωάννη
Φιλοπόνου στην Αριθμητική εισαγωγή του Νικομάχου του Γερασηνού. Εξετάζει ένα
νέο μεθοδολογικό πλαίσιο από την σύγχρονη Ιστορία των Μαθηματικών και προτείνει
μια τυπολογία μελέτης κειμένου για το συγκεκριμένο κείμενο του Φιλοπόνου.
Περιέχει παραδείγματα από το φιλοπονικό και το νικομάχειο κείμενο σε
αντιπαραβολή, και περιπτωσιακές μελέτες που αφορούν στην ιστορία της ύστερης
αρχαίας αριθμητικής θεωρίας, όπως αυτές εμφανίζονται και παρουσιάζονται στο
σχολιαστικό κείμενο του Φιλοπόνου. Η διατριβή ανήκει στον χώρο της Ιστορίας της
Επιστήμης και της Ιστορίας των Μαθηματικών, και συγκεκριμένα στην Ιστορία των
ύστερων και μεσαιωνικών Μαθηματικών.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία Μαθηματικών, Φιλόπονος, Νικόμαχος, Αριθμητική, Σχολιασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
193
Αριθμός σελίδων:
235