Το άρρωστο κτίριο ώς παράγοντας επίδρασης στο ανθρώπινο περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309823 2074 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Αυλωνίτου Αγγελική-Ευτυχία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. φιλοσοφίας Καλαχάνης Κωνσταντίνος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το άρρωστο κτίριο ώς παράγοντας επίδρασης στο ανθρώπινο περιβάλλον
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Sick bulding syndrome as a factor effecting on human environment
Περίληψη:
Έχει παρατηρηθεί ,ότι ο αέρας μέσα στα κτίρια μπορεί να ρυπαίνεται λόγω του
εξωτερικού περιβάλλοντος του κτιρίου, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του
εσωτερικού και κατ’ επέκτασιν την υγεία και την άνεση των ανθρώπων που ζουν
εκεί. Ένα από τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν λόγω της εσωτερικής
ρύπανσης είναι το σύνδρομο του Αρρώστου Κτιρίου (Sick Building Syndrome). Η
μακροχρόνια παραμονή σε ένα άρρωστο κτίριο μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις και
ασθένειες. Η αιτιολογία του συνδρόμου αυτού οφείλεται στην κακή ποιότητα του
αέρα, που προκύπτει από την κατασκευή στεγανών κτιρίων, την αναποτελεσματική
συντήρηση των συστημάτων αερισμού, θέρμανσης, κλιματισμού, την άναρχη δόμηση
και κυρίως εξαιτίας της άγνοιας και της αδιαφορίας των υπευθύνων. Ο αέρας που
κυκλοφορεί σε όλο το κτίριο είναι δύσκολο να ελεγχθεί και να παρακολουθηθεί σε
συνεχή βάση. Σκοπός της εργασίας μου είναι ο προσδιορισμός των βλαπτικών
παραγόντων που ευθύνονται για την ρύπανση των εσωτερικών χώρων και η πρόληψη ή
καταπολέμηση του φαινομένου με τεχνικές επίλυσης. Οι ρύποι μπορεί να είναι
εσωτερικοί (έκλυση ουσιών από δομικά στοιχεία, έπιπλα, χρώματα, μούχλα,
κάπνισμα) αλλά και εξωτερικοί (εισροή ρύπων από την ατμόσφαιρα).
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ζήτημα ενός υγιεινού χώρου κατοικίας έχει τεθεί από
την αρχαιότητα από τον μεγάλο ιατρό Ιπποκράτη. Στο έργο του έχει ερευνήσει τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υφίστανται οι άνθρωποι από βλαβερούς παράγοντες
που οφείλονται στην ακατάλληλη δόμηση ( αερισμό , τοποθεσία , ποιότητα υδάτων).
Στην αρχαιότητα, η δόμηση των κτιρίων, διεπόταν απο τις αρχές της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής. Η τυπική αρχαία οικία δεν ήταν εντυπωσιακή, καθώς οι
κατασκευαστές παρατηρούσαν την φύση και αξιοποιούσαν όλες τις παραμέτρους της
προς όφελος της υγείας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της Βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής είναι το Ηλιακό σπίτι του Σωκράτη. Εκτός αυτού, γνώριζαν πως
έπρεπε να χωροθετηθούν οι οικίες τους, με ξεχωριστό παράδειγμα τις οικίες της
Ολύνθου. Για την δημιουργία των οικισμών τους, επέλεγαν περιοχές οι οποιές
βρίσκονταν κοντά σε υδάτινους πόρους, με σκοπό να εξασφαλίσουν την ύδρευση και
άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων του, πραγματοποιώντας μάλιστα πολλά
αρδευτικά έργα. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί , βασίζεται στην μελέτη των
πορισμάτων της σύγχρονης έρευνας, τα οποία σε μεγάλο βαθμό τεκμηριώνουν την
Ιπποκρατική διδασκαλία. Αναδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα των
επιπτώσεων στην υγεία, από την ρύπανση εσωτερικών χώρων , το οποίο είχε ήδη
τεθεί στα Ιπποκρατικά κείμενα.
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνδρομο αρρώστου κτηρίου, Τυπική αρχαια οικία, Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, Ρύπανση εσωτερικών χώρων, Ηλιακό σπίτι του Σωκράτη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3-4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
74