Αιμοποιητικό Σύστημα. Φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύηση. Αναιμίες - μεγαλοβλαστική - συδηροπενική αναιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309873 580 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-15
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Γκουγκούτση Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. Εμμ. Σαλαμαλέκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αιμοποιητικό Σύστημα. Φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύηση. Αναιμίες - μεγαλοβλαστική - συδηροπενική αναιμία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Κατά τη διάρκεια της κύησης παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στο
αιμοποιητικό σύστημα τόσο στα έμμορφα στοιχεία του αίματος, όσο και στο πλάσμα.
Η αύξηση του πλάσματος μπορεί να ξεπεράσει το 50% ενώ η αύξηση στον όγκο των
ερυθρών αιμοσφαιρίων φτάνει περίπου το 35%, με αποτέλεσμα να μιλάμε για
«φυσιολογική» αναιμία της κύησης.
Η συχνότητα της κυμαίνεται από 20% έως 60%, το ποσοστό αυτό εξαρτάται από
την κοινωνικοοικονομική καθώς και τη γεωγραφική θέση της εγκύου.
Η σιδηροπενική είναι η συχνότερη αναιμία στην κύηση, με δεύτερη σε
συχνότητα τη μεγαλοβλαστική (κύρια από έλλειψη φυλλικού οξέως και λιγότερο από
έλλειψη βιταμίνης Β12 ).
Η επιδείνωση της αναιμίας συμβάλλει στην αύξηση της μητρικής περιγεννητικής
νοσηρότητας και θνητότητας.
Λέξεις-κλειδιά:
Αιμοποιητικό σύστημα, κύηση, πλάσμα, Σιδηροπενική αναιμία, Μεγαλοβλαστική αναιμία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
109
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
156
Αριθμός σελίδων:
108
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.