Επιλεκτική ακινητοποίηση κυττάρων σε σχηματοποιημένες με φωτολιθογραφία επιφάνειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317334 443 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοχημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-28
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κολιτσίδα Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανασία Σιαφάκα- Καπάδαη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. (επιβλέπουσα), Σωτήριος Κακαμπάκος Ερευνητής Α΄ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", Μαργαρίτα Χατζηχριστίδη Λέκτορας Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιλεκτική ακινητοποίηση κυττάρων σε σχηματοποιημένες με φωτολιθογραφία επιφάνειες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Selective immobilization of cells on patterned surfaces through photolithography
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η επιλεκτική προσκόλληση, η
βιωσιμότητα και η επίδραση στη μορφολογία τριών διαφορετικών κυτταρικών σειρών
κατά την καλλιέργειά τους σε επιφάνειες πυριτίου που έφεραν φωτολιθογραφικά
σχηματοποιημένο υμένιο πολυ-βινυλικής αλκοόλης (PVA). Στην μελέτη
χρησιμοποιήθηκαν οι κυτταρικές σειρές U-87 MG και PC-12 καθώς και ανθρώπινα
χονδροκύτταρα. Για την κυτταρική σειρά PC-12, αρχικά διαπιστώθηκε ότι η
φωτολιθογραφική διαδικασία δεν επηρέαζε το ακινητοποιημένο στο πυρίτιο
κολλαγόνο τύπου IV, το οποίο είναι απαραίτητο για την προσκόλλησή τους.
Βρέθηκε, ότι τα κύτταρα της σειράς PC-12 αναπτύσσονται κατά μήκος των γραμμών
κολλαγόνου όταν το πλάτος αυτών είναι μεταξύ 10 και 15 μm, ενώ δεν
αναπτύσσονται στις περιοχές της PVA. Όταν τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε
επιφάνειες με βέλτιστο μέγεθος δομών παρουσία του αυξητικού παράγοντα νευρικών
κυττάρων (NGF), διαφοροποιήθηκαν επιτυχώς και ανέπτυξαν νευρίτες κατά μήκος των
γραμμών. Για τα κύτταρα U-87 MG, το βέλτιστο πλάτος των δομών ήταν 22,5 μm,
καθώς σε αυτές τις επιφάνειες επιτεύχθηκε η μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των
κυττάρων με τις δομές πυριτίου. Τέλος, μελετήθηκε η επιλεκτική προσκόλληση και
η αποδιαφοροποίηση χονδροκυττάρων σε επιφάνειες που έφεραν κυκλικές περιοχές
διαμέτρου 8-100 μm και περιβάλλονταν από υμένιο PVA. Στην περίπτωση αυτή
επιτεύχθηκε προσκόλληση και ανάπτυξη μεμονωμένων χονδροκυττάρων σε δομές
διαμέτρου 50 μm και διακέντρου 100 μm. Βρέθηκε ότι η έκφραση της αγκρεκάνης
ήταν αυξημένη κατά 4 φορές στα κύτταρα που είχαν καλλιεργηθεί στις
σχηματοποιημένες επιφάνειες και είχαν ανακτήσει το σφαιρικό τους σχήμα σε σχέση
με εκείνα που είχαν καλλιεργηθεί στα τρυβλία, δείχνοντας αναδιαφοροποίηση των
κυττάρων. Επομένως, η προτεινόμενη μέθοδος σχηματοποίησης των επιφανειών είναι
κατάλληλη για την επιλεκτική και κατευθυνόμενη ανάπτυξη κυττάρων με στόχο την
μελέτη των ιδιοτήτων τους.
Λέξεις-κλειδιά:
Επιλεκτική ακινητοποίηση , Φωτολιθογραφία, Πολυ(βινυλική αλκοόλη) , Αναδιαφοροποίηση, Αποδιαφοροποίηση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13-19
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
172
Αριθμός σελίδων:
155