Το θεώρημα δείκτη Atiyah-Singer και ο πυρήνας της θερμότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320431 735 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-24
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Οικονομόπουλος Δημήτρης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης Επίκ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το θεώρημα δείκτη Atiyah-Singer και ο πυρήνας της θερμότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The heat kernel approach to the Atiyah-Singer index theorem
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία δίνουμε μία απόδειξη του θεωρήματος δείκτη
Atiyah-Singer χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους και συγκεκριμένα περιγράφουμε
την απόδειξη του Ezra Getzler.
Λέξεις-κλειδιά:
Δείκτης, Διαφορική γεωμετρία, Πυρήνας της θερμότητας, Τοπολογία, Ελλειπτικοί τελεστές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
26
Αριθμός σελίδων:
82
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

document.pdf
563 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.