Εκτίμηση της ατομικής έκθεσης σε σωματιδιακή ύλη βασισμένη σε πειραματική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326316 472 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-21
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μπεκιάρη Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολυξένη Νικολοπούλου Σταμάτη, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Βασιλική Ασημακοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
Luc Hens, Καθηγητής, VITO
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της ατομικής έκθεσης σε σωματιδιακή ύλη βασισμένη σε πειραματική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση της ατομικής έκθεσης σε σωματιδιακή ύλη βασισμένη σε πειραματική μελέτη
Περίληψη:
Η αρνητική επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων (Particulate Matter, PM) στην ανθρώπινη υγεία είναι πλέον γνωστή. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε καλύτερα την προσωπική έκθεση στα ΡΜ λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ‘μικροπεριβάλλοντα’ όπου κινούμαστε καθημερινά. Αυτή η πιλοτική μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τη συγκέντρωση των ΡΜ2.5 σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, των ΡΜ1 σε εσωτερικούς χώρους καθώς και των ΡΜ1, ΡΜ2.5 και ΡΜ10 που προέκυψαν από την προσωπική έκθεση ατόμων που κατοικούν στην Αττική. Εικοσιτετράωρα δείγματα PM συλλέχθηκαν για το διάστημα 10 έως 26 Μαρτίου 2015. Επιλέχθηκαν δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας. Το πρώτο διαμέρισμα (διαμέρισμα Β) βρισκόταν στο δεύτερο όροφο ενώ το άλλο βρισκόταν στον τέταρτο (διαμέρισμα Δ). Και για τις δύο κατοικίες η έκθεση στα PM ήταν κυρίως αποτέλεσμα του επιβαρυμένου εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρ’όλα αυτά στο διαμέρισμα Β η έκθεση ήταν υψηλότερη εξαιτίας ενεργών πηγών PM (μαγείρεμα). Στο διαμέρισμα Β οι συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα (ΟC) για τα PM2.5 ήταν υψηλότερες απ’αυτές που παρατηρήθηκαν σε εξωτερικούς χώρους 12 από τις 17 ημέρες ενώ για το άλλο διαμέρισμα το ίδιο συνέβη μόνο για 5 ημέρες. Οι συγκεντρώσεις του στοιχειακού άνθρακα (EC) για τα PM2.5 ήταν μικρότερες στους εσωτερικούς χώρους συγκριτικά με το εξωτερικό περιβάλλον. Μετά τη δειγματοληψία, έγινε ανάλυση των φίλτρων για τα παρακάτω οκτώ ιόντα, Na+, NH4 +, K+, Mg2+ ,Ca2+, Cl - , NO3 - και SO4 2- .Τα επίπεδα των ιόντων ήταν μεγαλύτερα στο διαμέρισμα Β. Τα θειικά ιόντα είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή μεταξύ των ιόντων που μετρήθηκαν τόσο μέσα όσο και έξω. Τα επίπεδα των θειικών ιόντων στο εσωτερικό περιβάλλον παρουσίασαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο διαμερισμάτων. Τα αμμωνιακά και τα νιτρικά ιόντα είχαν επίσης μεγάλη συμμετοχή σε σχέση με τα άλλα ιόντα στη μάζα των ΡΜ. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στα ακόλουθα μικροπεριβάλλοντα : σε καφετέριες και εστιατόρια, στην Ιατρική σχολή Αθηνών , στο super market, στο αυτοκίνητο , στο μετρό καθώς και κατά τη διάρκεια που οι εθελοντές περπατούσαν έξω. Η μεγαλύτερη έκθεση σε PM10 παρατηρήθηκε στο μετρό ενώ η μεγαλύτερη έκθεση σε ΡΜ2.5 και ΡΜ1 καταγράφηκε μέσα στις καφετέριες και συνδέεται άμεσα με τη συνεισφορά του καπνού του τσιγάρου στα επίπεδα ΡΜ. Τα επικρατέστερα ιόντα στη μάζα των PM2.5 ήταν τα θειικά και τα νιτρικά. Τα ιόντα ασβεστίου παρουσίασαν την υψηλότερη συμμετοχή στο σωματιδιακό κλάσμα μέσα στους χώρους του μετρό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αιωρούμενα σωματίδια, εσωτερικοί χώροι, έκθεση, χημική σύσταση, πειραματική μελέτη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
233
Αριθμός σελίδων:
106

Assessing personal exposure to PM based on individual experimental study.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.