Ανεπούλωτα τραύμαα: το βίωμα των χαρακωμάτων και οι προεκτάσεις του στην μεταπολεμική Γερμανία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502307 670 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-25
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παντελής Λέκκας. Καθηγητής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Γρηγόρης Ανανιάδης. Αναπληρωτής καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο
Θάλεια Δραγώνα.Καθηγήτρια. ΤΕΑΠΗ. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανεπούλωτα τραύμαα: το βίωμα των χαρακωμάτων και οι προεκτάσεις του στην μεταπολεμική Γερμανία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εργασία πραγματεύεται τις επιπτώσεις του Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου, συγκεκρμένα εκείνες που προέκυψαν από την τραυματική εμπειρία του πολέμου των χαρακωμάτων στο Δυτικό Μέτωπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμηχάνιση της σύρραξης και την κλιμάκωση της τεχνολογικής βίας, και στους τρόπους με τους οποίους οι οπλίτες αντιμετώπισαν αυτές τις εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό πρόβλημα αποτελεί η κατανόηση των συνειδήσεων και των αντιλήψεων που σχηματίστηκαν στο μέτωπο, όπου ανιχνεύεται η ύπαρξη συναισθημάτων απομόνωσης, αποξένωσης, και φόβου, αλλά και αλληλεγγύης και κοινότητας. Η σχέση ανάμεσα στα συναισθήματα τις συνειδήσεις και τις νέες τεχνικές πολέμου, η οποία αποκρυσταλλώθηκε στο "βίωμα των χαρακωμάτων" (fronterlebnis), αναλύεται στα πρώτα κεφάλαια. Στη συνέχεια, επιχειρείται η κατανόηση των πολιτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών επιπτώσεων στην Ευρώπη του μεσοπολέμου, κυρίως στη Γερμανία. Σε αυτό το μέρος, έμφαση δίνεται στην επιστροφή της "γενιάς του μετώπου" και την άνοδο του Ναζισμού. Στη μελέτη αξιοποιείται η λογοτεχνία που γεννήθηκε μέσα από την εμπειρία των χαρακωμάτων, προσεκτική ανάγνωση της οποίας αποκαλύπτει σηματνικές πτυχές αυτής.
Περίληψη:
Η εργασία πραγματεύεται τις επιπτώσεις του Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου, συγκεκρμένα εκείνες που προέκυψαν από την τραυματική εμπειρία του πολέμου των χαρακωμάτων στο Δυτικό Μέτωπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμηχάνιση της σύρραξης και την κλιμάκωση της τεχνολογικής βίας, και στους τρόπους με τους οποίους οι οπλίτες αντιμετώπισαν αυτές τις εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό πρόβλημα αποτελεί η κατανόηση των συνειδήσεων και των αντιλήψεων που σχηματίστηκαν στο μέτωπο, όπου ανιχνεύεται η ύπαρξη συναισθημάτων απομόνωσης, αποξένωσης, και φόβου, αλλά και αλληλεγγύης και κοινότητας. Η σχέση ανάμεσα στα συναισθήματα τις συνειδήσεις και τις νέες τεχνικές πολέμου, η οποία αποκρυσταλλώθηκε στο "βίωμα των χαρακωμάτων" (fronterlebnis), αναλύεται στα πρώτα κεφάλαια. Στη συνέχεια, επιχειρείται η κατανόηση των πολιτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών επιπτώσεων στην Ευρώπη του μεσοπολέμου, κυρίως στη Γερμανία. Σε αυτό το μέρος, έμφαση δίνεται στην επιστροφή της "γενιάς του μετώπου" και την άνοδο του Ναζισμού. Στη μελέτη αξιοποιείται η λογοτεχνία που γεννήθηκε μέσα από την εμπειρία των χαρακωμάτων, προσεκτική ανάγνωση της οποίας αποκαλύπτει σηματνικές πτυχές αυτής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ελληνική γλώσσα
Λέξεις-κλειδιά:
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, χαρακώματα, εκμηχάνιση του πολέμου, πολεμική λογοτεχνία, γενιά του μετώπου, Εθνικοσοσιαλισμός, Ναζισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
114
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

851 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.pdf
43 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.