Αντιλήψεις Παιδιών Σχολικής Ηλικίας για την Εικόνα Εαυτού: Μελέτη Περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668051 402 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-15
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιώτσα Άρτεμις, (επιβλέπουσα) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μυλωνάκου Ηρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κοινωνικής Παιδαγωγικής και
Επικοινωνίας Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας, ΕΚΠΑ

Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ψυχοκοινωνιολογίας της Σχολικής Τάξης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιλήψεις Παιδιών Σχολικής Ηλικίας για την Εικόνα Εαυτού: Μελέτη Περίπτωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η εικόνα εαυτού, η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη είναι έννοιες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί αρκετά και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε διάφορους τομείς της ψυχολογίας.
Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να αποτυπώσει την αυτοαντίληψη των παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας Α’, Β’ και Γ΄ τάξης Δημοτικού. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσης έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα. Εργαλείο της ποσοτικής έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης «Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου» ΠΑΤΕΜ I (Harter & Pike, 1983, 1984). Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 46 μαθητές Δημοτικής εκπαίδευσης, με μέσο όρο ηλικίας τα 8 έτη. Από τους 46 μαθητές το 44,4% ήταν αγόρια και το 55,6% κορίτσια. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι η αυτοαντίληψη των παιδιών στους τομείς της σχολικής ικανότητας, στις σχέσεις με τους συνομήλικους και της σωματικής ικανότητας ήταν σχετικά υψηλή. Βρέθηκε επίσης στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των δεικτών της αυτοαντίληψης η οποία όχι μόνο αυξάνει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας αλλά δείχνει πως αλληλοεπηρεάζονται οι δείκτες μεταξύ τους
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη, εαυτός, μητέρα, σχολικό περιβάλλον
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
164
Αριθμός σελίδων:
105

Σταματέλου Ελένη_Διπλωματική εργασία_Ιούνιος 2017.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.