Πολιτικές απηχήσεις στη μυθολογική μορφή του Ορέστη από τον Όμηρο στον Αισχύλο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1697969 415 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Καμίνη Δούκισσα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαίρη Ι. Γιόση, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Σοφία Παπαϊωάννου, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Ευγενία Μακρυγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτικές απηχήσεις στη μυθολογική μορφή του Ορέστη από τον Όμηρο στον Αισχύλο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πολιτικές απηχήσεις στη μυθολογική μορφή του Ορέστη από τον Όμηρο στον Αισχύλο
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις πολιτικές απηχήσεις του μύθου του Ορέστη από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση των πολιτικών λειτουργιών του μύθου αυτού εντός της Οδύσσειας και δίνεται έμφαση στη διαχείρισή του ως πολιτικού παραλλήλου και προτύπου αποφυγής για τον οίκο του Οδυσσέα και την Ιθάκη. Αναδεικνύεται η σχέση του Οδυσσέα με τον Ορέστη και τονίζονται οι διαφορές ανάμεσα στον Τηλέμαχο και τον Ορέστη ως προς την πολιτική διαχείριση των ζητημάτων του οίκου και της κοινότητας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λυρική εκδοχή του μύθου του Ορέστη, στη στησιχόρεια Ορέστεια και στον Πυθιόνικο 11 του Πινδάρου. Μελετώνται τα μυθικά επεισόδια που διαμορφώθηκαν στη στησιχόρεια Ορέστεια και κληροδοτήθηκαν στην τραγωδία καθώς και η προσφορά του Πινδάρου στην πολιτική διαχείριση του μύθου με την προσθήκη της Θήβας ως πόλης που συνδέεται με τον Ορέστη. Ο Ορέστης αποδεικνύεται το μυθικό παράλληλο της πολιτικής ανωτερότητας της μεσαίας τάξης. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται η αισχύλεια Ορέστεια και αναλύονται οι διαχρονικές πολιτικές έννοιες, που συνδέονται με τον μύθο του Ορέστη, και τα αιτιολογικά στοιχεία του μύθου, ώστε να διαφανεί η σχέση των πολιτικών απηχήσεων του μύθου με την ποιητολογική πτυχή της Ορέστειας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαία ελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
εκδίκηση, κληρονομική διαδοχή, πολιτικές απηχήσεις του μύθου του Ορέστη, οίκος των Ατρειδών, αιτιολογικός μύθος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
207

Δ. ΚΑΜΙΝΗ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ 874).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.