Συνεδρίαση Πρώτη: 2 Οκτωβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183681 324 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πρώτη: 2 Οκτωβρίου 1969
Χρονική κάλυψη:
19691002
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Υποτροφίες, Αριστεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Οικονομικά
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις για έδρες, εργαστήρια, σπουδαστήρια κ. α.
Ε. Κ. Βουδούρης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή
Β. Μ. Καπούλας, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, εισηγητής ο έκτακτος εντεταλμένος καθηγητής Δ. Γαλανός
Ν. Κ. Συμεωνίδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή
Υφηγήτρια Ιφιγένεια Βουρβίδου Φωτάκη, εντολή διδασκαλίας, ανάθεση
Ποσό για εκπαιδευτικές εκδρομές, διανομή
Μηχανική, έδρα
Έδρες και Εργαστήρια, βοηθός, μετατροπή μιας θέσης βοηθού σε Γραμματέα
Σχέδιο για απλοποίηση των εργασιών της Σχολής, έγκριση
Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας
Καθηγητής Δημ. Κάππος, Μαθηματικό Τμήμα, κενές έδρες
Επικουρικοί καθηγητές
Ωρολογιακό πρόγραμμα μαθημάτων, ανασύνταξη
Κοσμήτορας καθηγητής Α. Γαλανόπουλος, χαιρετισμός
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.