Συνεδρίαση Πέμπτη: 20 Νοεμβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183694 367 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πέμπτη: 20 Νοεμβρίου 1969
Χρονική κάλυψη:
19691120
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Υποψήφιος υφηγητής Αναστάσιος Δημ. Ντόντος, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Ν. Α. Νικολαΐδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Καραπιπέρης
Υποψήφιος διδάκτορας Ιωάννης Γ. Δικαιάκος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Καραπιπέρης
Πρόγραμμα για δημόσιες επενδύσεις, επιτροπή
Υποψήφιος υφηγητής Ν. Κ. Συμεωνίδης, θέματα για δημόσια ανάπτυξη
Υποψήφιος διδάκτορας Ιωάννης Δ. Καραλής, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Καραπιπέρης
Υποψήφιος υφηγητής Ε. Κ. Βουδούρης, θέματα για δημόσια ανάπτυξη
Υποψήφιος υφηγητής Β. Μ. Καπούλας, θέματα για δημόσια ανάπτυξη
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.