Ψήφισμα (έκτακτη συνεδρίαση): 24 Νοεμβρίου 1969

Πρακτικά uoadl:183696 398 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα (έκτακτη συνεδρίαση): 24 Νοεμβρίου 1969
Χρονική κάλυψη:
19691124
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ομότιμος καθηγητής Σπυρίδων Β. Σαραντόπουλος, θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.