Συνεδρίαση 1η: 2 Οκτωβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185074 383 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 1η: 2 Οκτωβρίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19751002
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Μαθήματα κενών εδρών και υποχρεωτικά, εντολές διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1975-1976
Νόμος 118/20-08-75 για θέματα που αφορούν το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι.
Διδάκτορες, αναγόρευση
Νόμος Πλαίσιο (σχέδιο) "περί οργανώσεως και λειτουργίας των Α.Ε.Ι.", άποψη Σχολής
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Σκούντζος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Σβολόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Β. Χατζηκωντής, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Σβολόπουλος
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, διορισμοί, ανανεώσεις, μετατάξεις και προαγωγές
Πτυχιούχοι από άλλες Ανώτατες Σχολές, ποσοστό για την εγγραφή
Ομογενείς από την αλλοδαπή, επιτροπή για τις εξετάσεις τους
Τακτή ημέρα και ώρα συνεδριών, ορισμός
Ψήφισμα για την καταδίκη 5 Βάσκων Ισπανών πατριωτών
Διορισθείς μόνιμος επικουρικός καθηγητής Ν. Αντωνίου
Διορισθείς μόνιμος επικουρικός καθηγητής Σ. Φιλιάνου
Διορισθείς μόνιμος επικουρικός καθηγητής Α. Πα��αγιώτου
Διορισθείς μόνιμος επικουρικός καθηγητής Γ. Φιλοκύπρου
Διορισθείς μόνιμος επικουρικός καθηγητής Π. Ευθυμίου
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.