Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 27 Νοεμβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185081 385 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 27 Νοεμβρίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19751127
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Φοιτητικά
Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Γραμματέας ο εντεταλμένος υφηγητής Πολυχρόνης Στράντζαλος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.