Συνεδρίαση Έκτακτη: 7 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194120 389 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 7 Ιουνίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790607
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας για το πανεπιστημιακό έτος 1979-1980 ο καθηγητής Α. Αποστολάκης, εκλογή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.