Συνεδρίαση Έκτακτη: 21 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194146 387 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 21 Ιουνίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790621
Σημειώσεις:
Μη απαρτία και ματαίωση της συνεδρίασης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.