Συνεδρίαση Έκτακτη: 5 Ιουλίου 1979

Πρακτικά uoadl:194147 366 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 5 Ιουλίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790705
Σημειώσεις:
Μη απαρτία και ματαίωση της συνεδρίασης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.