"Ακρόαση και Δημιουργία Ηχοτοπίων στο Νηπιαγωγείο με Νέες Τεχνολογίες: Από τη Θεωρία στην Πράξη."

Διπλωματική Εργασία uoadl:1956153 1166 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-02
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ασυλλόγιστου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστασία Γεωργάκη, Αναπληρώρτια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Ακρόαση και Δημιουργία Ηχοτοπίων στο Νηπιαγωγείο με Νέες Τεχνολογίες: Από τη Θεωρία στην Πράξη."
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Ακρόαση και Δημιουργία Ηχοτοπίων στο Νηπιαγωγείο με Νέες Τεχνολογίες: Από τη Θεωρία στην Πράξη."
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία μελετά τον τρόπο με τον οποίο ενισχύεται ο ηχητικός εγγραμματισμός των νηπίων, ειδικότερα σε σχέση με την ακουστική οικολογία, τη μελέτη των ηχοτοπίων και την ηχογράφησή τους, με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Με βάση τη βιβλιογραφία, γίνεται ανάλυση της νευροφυσιολογίας της ακοής και των οργάνων που εμπλέκονται σε αυτή. Έπειτα, μελετάται η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης του παιδιού, από τη γέννηση έως την εφηβεία, με περιγραφή των τριών σταδίων που ακολουθεί αυτή και έμφαση στο στάδιο που αφορά περισσότερο την ηλικία των παιδιών που φοιτούν στην προσχολική αγωγή. Ακολουθεί αναφορά για τη θέση της διδασκαλίας του ήχου στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Περιγράφεται ο όρος Ακουστική Οικολογία και γίνεται αναφορά στην επιστήμη αυτή και τη σημασία της σε σχέση με άλλες επιστήμες. Περιγράφεται ο όρος ηχοτοπίο και το τι περιλαμβάνει αυτό. Περιγράφεται η έννοια του θορύβου και του φυσικού ήχου, με τις παράλληλες επιδράσεις τους στον άνθρωπο και γίνεται αναφορά στη δημιουργική μάθηση και διδασκαλία. Τέλος, γίνεται λόγος για τη θέση της διδασκαλίας των ηχοτοπίων στην προσχολική εκπαίδευση και παρουσίαση των ερευνών που έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο. Το πρακτικό μέρος αφορά την εκπαιδευτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δύο μηνών, στην ομάδα του πρώτου τμήματος του 29ου Νηπιαγωγείου Ιλίου, με στόχο να ενισχύσουν τον ηχητικό εγγραμματισμό τους τα νήπια, με τη χρήση των ΤΠΕ και τη μελέτη των ηχοτοπίων. Στα πλαίσιά της πραγματοποιήθηκε η παραγωγή ηχητικού υλικού από τη νηπιαγωγό και τα παιδιά νηπιαγωγείου, η οποία έγινε με την αξιοπόιηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Τα παιδιά μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων εκπαιδεύτηκαν στην ακρόαση και προσεκτική παρατήρηση του περιβάλλοντος χώρου τους, μελέτησαν το ηχοτοπίο της τάξης τους, του σχολικού περιβάλλοντος, της γειτονιάς τους, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης αστικής περιοχής της Αθήνας, και του Πάρκου Τρίτση, όπου μελετήθηκε η περιοχή των τεχνητών λιμνών, στην οποία έχουν βρει καταφύγιο μερικά είδη άγριων ζώων. Μελέτησαν και ηχογράφησαν τους ήχους κατά τη διάρκεια ηχητικών περιπάτων με τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ενώ η νηπιαγωγός ανασυνέθεσε τα ηχοτοπία των προαναφερθέντων περιοχών και τα παρουσίασε στα νήπια. Οι ηχογραφηθέντες ήχοι χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ηχητικών χαρτών της γειτονιάς και του πάρκου. Με το πέρας των δραστηριοτήτων, τα νήπια παρουσίαζαν ενισχυμένη προσοχή στα ακουστικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος και παρουσίαζαν αύξηση του ενδιαφέροντος προς αυτά.
Λέξεις-κλειδιά:
Ηχοτοπίο, ηχητικός εγγραμματισμός, διδακτική παρέμβαση, νηπιαγωγείο, Πάρκο Τρίτση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
83
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Anastasia Asyllogistou Diplomatiki Soundscapes.pdf
43 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


Ηχοτοπία Ασυλλόγιστου Αναστασία.zip
221 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.