Η επίδραση της διακοπής καπνίσματος στην ποιότητα ζωής των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία λόγω καρκίνου του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2609955 331 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-16
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Αυγή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Συρίγος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ρούσσου Παρασκευή, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Γκιόζος, Διδάκτωρ, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της διακοπής καπνίσματος στην ποιότητα ζωής των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία λόγω καρκίνου του πνεύμονα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της διακοπής καπνίσματος στην ποιότητα ζωής των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία λόγω καρκίνου του πνεύμονα
Περίληψη:
Υπόβαθρο: Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί ένα νόσημα που τόσο η έναρξη του, όσο και η κλινική του πορεία είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη καπνιστική συμπεριφορά.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την επίδραση του καπνίσματος και της διακοπής του, στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και ειδικότερα ακόμη στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα έρευνα είναι η ποσοτική. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα μέρη τα οποία εξετάζουν, τα δημογραφικά στοιχεία, το βαθμό εξάρτησης από το κάπνισμα (Fangestrom test), την ποιότητα ζωής των ασθενών (ΕΟRTCQLQ C30) και το ερωτηματολόγιο LC13 το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται εξειδικευμένα στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Επιπροσθέτως, αξιολόγησαν την ένταση διαφόρων συμπτωμάτων, όπως διάρροια, δυσκοιλιότητα, διαταραχές ύπνου, αιμόπτυση, ναυτία, αλωπεκία, περιφερική νευροπάθεια, κ.α. Τέλος, αξιολόγησαν την ολική υγεία και την ποιότητα ζωής τους. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS 20.0.
Αποτελέσματα: Διεξήχθη έρευνα σε 72 ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με την
8
καπνιστική τους συμπεριφορά. Το δείγμα αποτελούνταν κατά 22% από ενεργούς καπνιστές, 37% από πρώην καπνιστές και 35% από καπνιστές που πολύ πρόσφατα διέκοψαν το κάπνισμα. Ο ιστολογικός τύπος του καρκίνου του πνεύμονα που υπερισχύει είναι το αδενοκαρκίνωμα (με ποσοστό 44%). Το 83% του δείγματος αναγνωρίζει την επίδραση του καπνίσματος στην εμφάνιση συμπτωμάτων όπως ο βήχας, η αιμόπτυση και η κόπωση και 78% συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα διακοπής του. Οι καπνιστές που πρόσφατα διέκοψαν το κάπνισμα, ήταν εκείνοι που υποτροπίασαν σε μεγαλύτερο ποσοστό.
Συμπεράσματα: Η επίδραση του καπνίσματος στον καρκίνο του πνεύμονα είναι εμφανής σε αρκετά στάδια της νόσου, ως προς την εμφάνιση και ένταση σημαντικών συμπτωμάτων και ως προς τα επίπεδα των πέντε σταδίων ποιότητας ζωής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ασθένεια, Καρκίνος πνεύμονα, Κάπνισμα, Ογκολογία, Ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
203
Αριθμός σελίδων:
193

Chistodoulou Avgi-master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.