Συσχέτιση του πολυμορφισμού TNF-a -1031T/C με την εμφάνιση ενδομητρίωσης σε έναν ευρωπαϊκό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2660956 297 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δράκου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πέτρος Δρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Ντόμαλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του πολυμορφισμού TNF-a -1031T/C με την εμφάνιση ενδομητρίωσης σε έναν ευρωπαϊκό πληθυσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση του πολυμορφισμού TNF-a -1031T/C με την εμφάνιση ενδομητρίωσης σε έναν ευρωπαϊκό πληθυσμό
Περίληψη:
Γενικά: Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων-άλφα (TNF-a) είναι μια προ-φλεγμονώδης κυτοκίνη η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση πολλών ασθενειών. Η ενδομητρίωση είναι μία από τις πιο κοινές γυναικολογικές παθήσεις και υπολογίζεται ότι επηρεάζει το 7-10% των γυναικών. Υπάρχουν προηγούμενες μελέτες οι οποίες ανέφεραν ότι ο ΤΝF-α διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της ενδομητρίωσης. Αυτή η μελέτη έχει σκοπό να εξετάσει αν υπάρχει σχέση μεταξύ του πολυμορφισμού -1031T / C και της ενδομητρίωσης σε έναν ευρωπαϊκό πληθυσμό.
Υλικά και μέθοδοι: Σε αυτή τη μελέτη ασθενών- μαρτύρων, συμμετείχαν 51 ασθενείς με ενδομητρίωση και 67 υγιείς γυναίκες. Χρησιμοποιήσαμε ιστούς κύστεων ενδομητρίωσης από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση για ενδομητρίωση και αίμα από τις υγιείς γυναίκες για να εξαγάγουμε DNA. Η αλυσιδωτή αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και το ένζυμο περιορισμού Bbs I χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του πολυμορφισμού -1031 Τ/C στην περιοχή υποκινητή του γονιδίου TNF-α. Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη χρησιμοποιώντας τη στατιστική δοκιμασία Fisher’s exact test (τιμή p μικρότερη από 0,05 ήταν στατιστικά σημαντική) και η ισορροπία Hardy-Weinberg.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα των ασθενών, 34 (66,7%) γυναίκες ανιχνεύθηκαν με τον γονότυπο TT, 17 (33,3%) με τον γονότυπο TC και 0 (0%) με τον γονότυπο CC. Στην ομάδα ελέγχου, 31 (46,3%) γυναίκες ανιχνεύθηκαν με τον γονότυπο ΤΤ, 32 (47,8%) με τον γονότυπο TC και 4 (6%) με τον γονότυπο CC. Υπήρξε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ του -1031 Τ / C πολυμορφισμού στην περιοχή του υποκινητή του γονιδίου TNF-α με ενδομητρίωση (Ρ = 0,03). Δεν υπήρξε σημαντική απόκλιση από την ισορροπία Hardy-Weinberg.
Συμπέρασμα: Ο πολυμορφισμός -1031 T / C εμφανίζεται πιο συχνά στις υγιείς γυναίκες από τις ασθενείς με ενδομητρίωση και αυτό δείχνει ότι μπορεί να έχει προστατευτικό ρόλο στην ενδομητρίωση στον ελληνικό πληθυσμό. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για τον προσδιορισμό του ρόλου αυτού του πολυμορφισμού στην παθογένεση της ενδομητρίωσης και στους μηχανισμούς που προστατεύουν τους ασθενείς από τη νόσο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυμορφισμός, Παράγοντας νέκρωσης όγκων άλφα, Ενδομητρίωση, Εκκινητής, Ευρωπαϊκός πληθυσμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
158
Αριθμός σελίδων:
77
Drakou Anastasia Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο