Στάσεις και αντιλήψεις επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εργασία τους με χρήστες ναρκωτικών ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778983 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αλεξοπούλου Ασημίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μινέρβα - Μελπομένη Μαλλιώρη, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαρίνα Οικονόμου, Αναπ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαρία Βασιλειάδου, Αναπ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και αντιλήψεις επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εργασία τους με χρήστες ναρκωτικών ουσιών
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στάσεις και αντιλήψεις επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εργασία τους με χρήστες ναρκωτικών ουσιών
Περίληψη:
Η παρουσία των χρηστών ναρκωτικών ουσιών στα νοσοκομεία είναι συχνή, καθώς οι χρήστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα προβλημάτων που σχετίζονται με την σωματική ή και με την ψυχική τους υγεία. Οι επαγγελματίες υγείας είναι συνεχώς πολυάσχολοι και εργάζονται υπό συνθήκες έντονου στρες με μεγάλη πίεση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Σημαντικό κρίνεται να αξιολογηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των ιατρών και των νοσηλευτών απέναντι στην εργασία τους με χρήστες ναρκωτικών ουσιών, επειδή όπως είναι γνωστό τα στοιχεία αυτά αποτελούν προγνωστικό παράγοντα της συμπεριφοράς (La Piere 1934, Ajzen 1991, Eagley and Chaiken 1993) και ασκούν επιρροή στην ποιότητα φροντίδας που τελικά προσφέρεται (Moodley-Kunnie, 1988).
ΣΚΟΠΟΣ: Να μετρηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εργασία τους με χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ώστε να αποτυπωθεί η «διαχείριση» που τελικά εφαρμόζουν, όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν αυτή την ιδιαίτερη και ευάλωτη ομάδα ασθενών.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη. Μοιράστηκαν σε ιατρούς και νοσηλευτές, τριών Γενικών Νοσοκομείων της Αττικής και ενός Ψυχιατρικού, ερωτηματολόγια 22 ερωτήσεων. Το δείγμα αναζητήθηκε στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων, ώστε να συμπεριληφθούν επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων. Ως εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το DDPPQ (Drugs and Drug Problems Perceptions Questionnaire), το οποίο σχεδιάστηκε από τους Watson Hazel, Maclaren William, Shaw Fraser και Nolan Andrew, για τη μέτρηση των στάσεων εργαζομένων σε ψυχιατρικές δομές, απέναντι σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών, για να προσδιοριστούν η εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με χρήστες ουσιών και για να αξιολογηθεί το αντίκτυπο της στάσης και των αντιλήψεων του υγειονομικού προσωπικού που έρχεται σε επαφή με χρήστες ουσιών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην εργασία τους με χρήστες ναρκωτικών ουσιών, φαίνεται ότι επηρεάζονται από την επαγγελματική εμπειρία, την παρακολούθηση σχετικών με τις εξαρτήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ηλικία των συμμετεχόντων.
Λέξεις-κλειδιά:
Στίγμα, Επαγγελματίες υγείας, Χρήστες ναρκωτικών ουσιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
70

Ασημίνα Αλέξοπούλου Msc.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.