Αρχιτεκτονική Οπτικής Ανάλυσης Υψηλής Κλίμακας σε Υπολογιστικό Νέφος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780547 599 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-08-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βλαντής Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξης Δελής, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώνe
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αρχιτεκτονική Οπτικής Ανάλυσης Υψηλής Κλίμακας σε Υπολογιστικό Νέφος
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αρχιτεκτονική Οπτικής Ανάλυσης Υψηλής Κλίμακας σε Υπολογιστικό Νέφος
Περίληψη:
Η ανάλυση δεδομένων με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και γνώσης, δεν παράγει πάντοτε αποτελέσματα αξιοποιήσιμα στη λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σύνηθες στην περιοχή επεξεργασίας δεδομένων Υψηλής Κλίμακας όπου τα υπό ανάλυση δεδομένα μπορεί να χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, ετερογένεια και υψηλό ρυθμό μεταβλητότητας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, εργαλεία Οπτικής Ανάλυσης (Visual Analytics) μπορεί να επιτρέψουν σε ειδικούς περιοχής ενδιαφέροντος και αναλυτές δεδομένων Υψηλής Κλίμακας να κατανοήσουν και να εξάγουν συμπεράσματα από σύνολα δεδομένων σε υποδομές υπολογιστικού νέφους. Σε αυτή τη περίπτωση οι άνθρωποι αποκτούν αναβαθμισμένο ρόλο αφού γίνονται μέτοχοι και στην ανάλυση των δεδομένων εκτός από την αξιολόγηση και αξιοποίηση τους κατά τη λήψη αποφάσεων. Η Οπτική Ανάλυση, επιτυγχάνεται με τη χρήση σύνθετων εργαλείων τα οποία προσφέρουν στους ανθρώπους μια διεπαφή από και προς τα δεδομένα διαμέσου της όρασης και της αλληλεπίδρασης αντίστοιχα. Στην ανάπτυξη συστημάτων Υψηλής Κλίμακας, η κλίμακα και η φύση των δεδομένων αναμφίβολα εγείρουν εμπόδια στην επίτευξη ικανοποιητικής απόκρισης των συστημάτων αυτών. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται μια αρχιτεκτονική λογισμικού η οποία επιχειρεί να επιτρέψει στους αναλυτές να χρησιμοποιήσουν εργαλεία οπτικής ανάλυσης διασυνδεδεμένα με το υπολογιστικό νέφος για ανάλυση δεδομένων Υψηλής Κλίμακας. Έχει γίνει εστίαση σε δεδομένα με χωρο-χρονικά γνωρίσματα και ιεραρχική δομή, αλλά η αρχιτεκτονική είναι επεκτάσιμη σε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος. Οι κεντρικές σχεδιαστικές αρχές της αρχιτεκτονικής είναι: α) Διασύνδεση σε υπολογιστικό νέφος για επεξεργασία δεδομένων μέσω Apache Spark. β) Υποστήριξη διαδραστικού προγραμματισμού μέσω ενσωμάτωσης Apache Zeppelin. γ) Εύρυθμη λειτουργία συστήματος ανεξάρτητη από μεταβολές στη δομή και το περιεχόμενο των υπό επεξεργασία δεδομένων. Τέλος, μέσω ενός προχωρημένου πρωτοτύπου, εξετάζεται ένα παράδειγμα με δημόσια δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσιάζεται η βιωσιμότητα και τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
δεδομένα υψηλής κλίμακας, οπτικοποίηση, χωροχρονικά δεδομένα, υπολογιστικό νέφος, διαδραστικός προγραμματισμός
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
38