Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746 101925 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ρέμπελος Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσάκωνας Ι. Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση, εξέταση και ανάλυση των ακρογωνιαίων παραγόντων, οι οποίοι συνέτειναν στη διαμόρφωση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας (National Security Strategy - NSS) των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την οκταετή Προεδρία του George W. Bush. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ανέδειξαν, με κατηγορηματικό τρόπο, την τρωτότητα των σύγχρονων κρατών, ακόμα και των ΗΠΑ, απέναντι στη διεθνή τρομοκρατική απειλή. Οι συνέπειες των γεγονότων αυτών οδήγησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ενίσχυση της εθνικής τους ασφάλειας μέσα από μία νέα στρατηγική θεώρηση, έχοντας ως κύριο στόχο την οριστική καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας καθώς και την εμπέδωση των δημοκρατικών αξιών.
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της Προεδρίας του George W. Bush συντάχθηκαν δύο θεσμικά κείμενα της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το 2002 και το 2006 αντίστοιχα. Η αμερικανική διοίκηση, στο πρώτο θεσμικό κείμενο, προσδιόριζε και κατέτασσε, μεταξύ άλλων, την τρομοκρατία ως την κύρια απειλή σχετικά με την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αφενός, καθώς και την παγκόσμια ασφάλεια, αφετέρου. Στο θεσμικό κείμενο του 2006 δεν παρατηρείται οποιαδήποτε μεταβολή στον κατάλογο των άμεσων απειλών και προκλήσεων που αριθμούνταν το 2002, παρέχεται όμως μια νέα ταξινόμηση και ιεράρχηση των απειλών αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, οι κύριοι παράγοντες που συνέτειναν στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής ασφάλειας αυτής συνολικά ήταν το ιδεολογικό υπόβαθρο της διοίκησης Bush, η πορεία της αμερικανικής οικονομίας κατά την περίοδο 2000-2009 καθώς και το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας εκείνης της εποχής.
Η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας της διοίκησης του George W. Bush, έχοντας ως στόχο τον επαναπροσδιορισμό των αμερικανικών επιδιώξεων, αντικαθιστούσε την προγενέστερη προσέγγιση που επικεντρώνονταν αμιγώς στο κράτος ενώ, παράλληλα, αποτέλεσε το προϊόν της μεταβολής του υπάρχοντος περιβάλλοντος ασφάλειας καθώς απαιτούνταν, πλέον, μια νέα στρατηγική θεώρηση για την καταπολέμηση των άμεσων απειλών και προκλήσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
George W. Bush, Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, Νεοσυντηρητικοί, Παγκόσμιος Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας, 11/9
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
60
Rebelos A. Christos - Master Thesis.pdf (420 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ.docx
15 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.