Ο μηχανικός, οι νόμοι και η συγκρότηση του πεδίου της αντιπαροχής: 1974-2010.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820355 260 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπανίκα Φραγκίσκα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αραποστάθης Ευστάθιος , Επίκουρος, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (επιβλέπων).
Αραμπατζής Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Τύμπας Αριστοτέλης, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο μηχανικός, οι νόμοι και η συγκρότηση του πεδίου της αντιπαροχής: 1974-2010.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο μηχανικός, οι νόμοι και η συγκρότηση του πεδίου της αντιπαροχής: 1974-2010.
Περίληψη:
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της αντιπαροχής μέσα από ιστορική και ιστοριογραφική ανάλυση και η αποτίμηση του ρόλου του μηχανικού στη συγκρότηση, ερμηνεία, νοηματοδότηση και οικειοποίηση νόμων και τεχνικών για την περίοδο 1974 έως 2010. Μελετάται και ιστορικά ανασυγκροτείται ο ρόλος του ΤΕΕ τόσο στη συγκρότηση του δημόσιου λόγου για την κατασκευή όσο και την αντιπαροχή, καθώς και για τη διαμόρφωση και τους θεσμικούς και νομοθετικούς μετασχηματισμούς την περίοδο που καλύπτει η μελέτη. Επιπλέον, μελετάται ο ρόλος του μελετητικού γραφείου στη διαμόρφωση της αντιπαροχής και στη συγκρότηση του επαγγελματία μηχανικού ως ένα νομοτεχνικό ειδικό που διαμορφώνει κτήρια παράλληλα με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τον νόμο σε λειτουργία. Τα βασικά ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει είναι τα εξής: 1.Ποιος είναι ο ρόλος του μηχανικού στη συγκρότηση του πεδίου της αντιπαροχής; 2. Μέσα από ποιες τεχνικές και νομικές πρακτικές διαμορφώθηκε ο ρόλος του μηχανικού ως ειδικού σε νομοτεχνικά ζητήματα που αφορούν στη συγκρότηση των κατασκευών; Η εργασία βασίζεται σε δημοσιευμένο και αρχειακό υλικό που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ, πρακτικά συνεδρίων και πρακτικά του δελτίου του ΤΕΕ καθώς και νομοθετήματα και νόμους που αφορούν στην περίοδο που καλύπτει η εργασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Μηχανικός, αντιπαροχή, πολεοδομική νομοθεσία, πολυκατοικία, ΤΕΕ.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
147
Αριθμός σελίδων:
135

diplomatiki_Papanika_Fr.pdf
931 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.