Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072 31358 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-12-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πασχαλίδου Όλγα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The policy of the liberalization of road freight transport as a structural reform.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της απελευθέρωσης των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών η οποία πραγματοποιήθηκε το 2010 εν μέσω μιας δύσκολης
περιόδου για την χώρα λόγω της πολυεπίπεδης κρίσης.
Οι βασικές υποθέσεις που προσπαθεί να αναλύσει και να εξετάσει η συγκεκριμένη
εργασία είναι τρείς. Αρχικά, προβλέπεται πως η μεταρρύθμιση που επέβαλε την απελευθέρωση
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών δεν εφαρμόστηκε με επιτυχία. Όπως θα φανεί, η
μεταρρύθμιση πραγματοποιήθηκε ωστόσο ανέκυψαν ορισμένα ζητήματα.
Η δεύτερη υπόθεση αναφέρει πως ο εξευρωπαϊσμός που παρατηρείται στο ζήτημα της
απελευθέρωσης των ΟΕΜ είναι αναγκαστικός και τέλος η τρίτη εξετάζει εάν το είδος πολιτικής
που εφαρμόστηκε πριν και μετά την απελευθέρωση είναι διαφορετικό.
Μεταξύ άλλων, εξετάζεται το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών πριν και μετά την απελευθέρωση, το περιεχόμενο των μνημονίων
σχετικά με τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και τον εκσυγχρονισμό τους ενώ αναλύεται
εις βάθος ο νόμος και το πλαίσιο της απελευθέρωσης του 2010, όσο και οι αντιδράσεις που
υπήρξαν απέναντι σε αυτήν την σημαντική μεταρρύθμιση.
Σημαντικό μέρος της παρούσης, αποτελεί και η προσπάθεια εφαρμογής των δεδομένων
της απελευθέρωσης σε προσεγγίσεις της δημόσιας πολιτικής. Ειδικότερα, παρουσιάζονται
προσεγγίσεις που αφορούν την μεταρρύθμιση ως έννοια, τον εξευρωπαϊσμό και ειδικά τον
αναγκαστικό εξευρωπαϊσμό, τις ομάδες συμφερόντων, τα είδη δημόσιας πολιτικής αλλά και
την κατανομή κόστους-οφέλους.
Στο τέλος της διπλωματικής αντλούνται ορισμένα συμπεράσματα ενώ ακόμα
διαπιστώνεται εάν ισχύουν ή όχι οι ανωτέρω υποθέσεις. Τέλος, γίνονται προτάσεις για
περαιτέρω έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές, απελευθέρωση, μεταρρύθμιση, εξευρωπαϊσμός, ομάδες συμφερόντων, μνημόνιο, φορτηγά δημόσιας χρήσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταφορικές εταιρείες, κόμιστρο, άδειες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
143
Αριθμός σελίδων:
154
ΟΛΓΑ_ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_2018.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο