“ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ και ΠΑΙΧΝΙΔΙ” Αξιολόγηση δεξιοτήτων και στρατηγικές βελτίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865487 241 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-08
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Καραγιάννη Κατερίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Συριοπούλου Δελλή Χριστίνα,Επίκουρη Καθηγήτρια,ΠΑΜΑΚ
Πρωτότυπος Τίτλος:
“ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ και ΠΑΙΧΝΙΔΙ” Αξιολόγηση δεξιοτήτων και στρατηγικές βελτίωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού και παιχνίδι",Αξιολόγηση δεξιοτήτων και στρατηγικές παρέμβασης
Περίληψη:
Η εξέλιξη του παιχνιδιού, από λειτουργικό σε συμβολικό, από διερευνητικό σε
δημιουργικό φανταστικό, ακολουθεί τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Στα παιδιά με
διαταραχές φάσματος αυτισμού (ΔΦΑ) η συμμετοχή στο παιχνίδι και ιδιαίτερα το
συμβολικό παιχνίδι, όταν υπάρχει, υπολείπεται σε πολυπλοκότητα, φαντασία και
πρωτοτυπία ενώ συχνά γίνεται επαναλαμβανόμενο, στερεοτυπικό και μη λειτουργικό.
Οι απαιτήσεις του παιχνιδιού είναι πολλές για το παιδί με αυτισμό μέσα από τις
δυσκολίες οι οποίες χαρακτηρίζουν την διαταραχή. Η επικοινωνία, η κοινωνική
αλληλεπίδραση, καθώς και η φαντασία και η σκέψη είναι βασικοί τομείς στους
οποίους μειονεκτεί, δημιουργώντας δυσκολίες στη δημιουργία νοερών
αναπαραστάσεων, την προσποίηση και ανάληψη ρόλων, την οργάνωση ταξινόμηση
σκέψεων και εκτέλεση πράξεων καθώς και την κοινή προσοχή. Το παιχνίδι στα
παιδιά αποτελεί, εκτός από εκτόνωση και διέξοδο δημιουργικότητας, μέσο
αξιολόγησης του σταδίου ανάπτυξης καθώς και του επίπεδου των κοινωνικών τους
δεξιοτήτων. Για τον λόγο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τα
άτομα που ασχολούνται με το παιδί στο φάσμα του αυτισμού (εκπαιδευτικοί
,φροντιστές, θεραπευτές), αλλά και το πιο στενό περιβάλλον ,τους γονείς και τα
αδέλφια.
Στόχος της εργασίας, μέσα από τις δυσκολίες που παρουσιάζουν στο παιχνίδι τα
παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, αποτέλεσε η αξιολόγηση των δεξιοτήτων παιχνιδιού
και η καταγραφή τους από τους ίδιους τους γονείς. Με την ολοκλήρωση της θα
δημιουργηθεί μια σύνδεση της αξιολόγησης που έκανε ο γονέας, με τρόπους
ενίσχυσης των δεξιοτήτων παιχνιδιού σε πλαίσιο πρώιμης, κατά το δυνατό,
παρέμβασης καθώς και στρατηγικές βελτίωσης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτισμός, παιχνίδι, λειτουργικό παιχνίδι, παιχνίδι προσποίησης δεξιότητες παιχνιδιού.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
190
Αριθμός σελίδων:
144

κατερινα-τελικο1(2).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.