Ανοσολογικό προφίλ φυσιολογικών και διαβητικών κυήσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2867922 146 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-19
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Σιφναίος Εμμανουήλ
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Γεώργιος Κρεατσάς, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική, Ε.Κ.Π.Α.
2. Νικόλαος Βιτωράτος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική, Ε.Κ.Π.Α.
3. Γεώργιος Μαστοράκος, Τακτικός Καθηγητής, Ιατρική, Ε.Κ.Π.Α.
4. Νικόλαος Βλάχος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική, Ε.Κ.Π.Α.
5. Κωνσταντίνος Πανουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, Ε.Κ.Π.Α.
6. Δημήτριος Ρίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, Ε.Κ.Π.Α.
7. Μακάριος Ελευθεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανοσολογικό προφίλ φυσιολογικών και διαβητικών κυήσεων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανοσολογικό προφίλ φυσιολογικών και διαβητικών κυήσεων
Περίληψη:
Ο διαβήτης της κύησης (ΔΚ) είναι μια συχνή επιπλοκή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η οποία χαρακτηρίζεται από αντοχή στην ινσουλίνη και χαμηλού βαθμού συστηματική φλεγμονή με μία προ-φλεγμονώδη ανοσολογική απάντηση. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της περιφερικής Th1, Th2, Th17 και Treg ανοσολογικής απάντησης στο ΔΚ σε σύγκριση με τη φυσιολογική εγκυμοσύνη, τόσο προ, όσο και μετά τοκετού. Ταυτόχρονα, έγινε έλεγχος για το επίπεδο της ατοπικής προδιάθεσης κατά τις ίδιες χρονικές στιγμές ανάμεσα στις ομάδες.
Διαβητικές και φυσιολογικές έγκυες ελέγχθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο και έξι μήνες μετά τον τοκετό. Και στα δύο χρονικά σημεία το ποσοστό των Th1, Th2, Th17 και Treg υποπληθυσμών καθορίστηκε με κυτταρομετρία ροής βασισμένη στη χρώση/φθορισμό ενδοκυττάριων κυτοκινών. Παράλληλα, έγινε μέτρηση ειδικών IgE αντισωμάτων για έξι συνολικά αεροαλλεργιογόνα, καθώς και των τιμών της ολικής IgE και της hsCRP στο περιφερικό αίμα. Δερματικές δοκιμασίες για τα προαναφερόμενα αλλεργιογόνα διενεργήθηκαν μόνο μετά τον τοκετό, ενώ ταυτόχρονα έγινε αξιολόγηση της κατάστασης υγείας των απογόνων.
Για το σκοπό αυτό 49 συνολικά Καυκάσιες ενήλικες έγκυες συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη από τις οποίες 26 διαγνώστηκαν με ΔΚ κύησης, ενώ οι υπόλοιπες δεν παρουσίαζαν κάποιο πρόβλημα υγείας ή επιπλοκή κατά την κύηση. Οι δύο ομάδες δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς BMI ή ηλικία (BMI/age-matched). Στο τρίτο τρίμηνο οι διαβητικές παρουσίασαν μεγαλύτερο ποσοστό Th2, Th17 και Treg κυττάρων συγκριτικά με τις φυσιολογικές γυναίκες (p-values ≤0.001). Σε αντίθεση με τη φυσιολογική ομάδα, οι διαβητικές δεν παρουσίασαν σημαντική αλλαγή όσο αφορά στο Th1/Th2/Th17/Treg προφίλ μετά τοκετού. Επιπλέον, στην ομάδα των διαβητικών παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα CRP και ολικής IgE συγκριτικά με τις φυσιολογικές και τις δύο χρονικές στιγμές (όλες οι p-values <0.05) που παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα μετά τοκετού. Το ίδιο ισχύει και για τις ειδικές IgE έναντι αλλεργιογόνων στις διαβητικές. Όσο αφορά στα αποτελέσματα των δερματικών δοκιμασιών (κλινικοεργαστηριακός έλεγχος) που έγιναν στους έξι μήνες μετά τον τοκετό, δεν υπήρξε συμφωνία με τον αντίστοιχο εργαστηριακό έλεγχο όσο αφορά στην ανίχνευση IgE αντισωμάτων έναντι αλλεργιογόνων, τόσο προ όσο και μετά τοκετού. Την ίδια χρονική στιγμή, οκτώ (30.8%) από τα παιδιά των διαβητικών παρουσίασαν στο κλινικό ιστορικό ατοπική δερματίτιδα, τροφική αλλεργία ή αλλεργική πρωκτοκολίτιδα σε αντίθεση με την ομάδα των φυσιολογικών παιδιών όπου δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη περίπτωση (p=0.01).
Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι συγκριτικά με την ανεπίπλεκτη εγκυμοσύνη ο διαβήτης της κύησης παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση του ανοσολογικού προφίλ των Τ κυττάρων στο τρίτο τρίμηνο με υψηλότερο ποσοστό Th2, Th17 και Treg κυττάρων το οποίο συνεχίζει ακόμα και έξι μήνες μετά τοκετού. Τα συγκριτικά αυξημένα επίπεδα της CRP (hsCRP) φαίνεται πως μπορεί να προάγουν ή απλά να εκφράζουν το χαμηλού επιπέδου φλεγμονώδες προφίλ της νόσου. Ο διαβήτης της κύησης σαν ήπιο φλεγμονώδες περιβάλλον με ανοσολογικές διαταραχές θα μπορούσε να σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα για ατοπία (αλλεργική ευαισθητοποίηση) μελλοντικά μέσω επιγενενετικών επιδράσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαβήτης της κύησης, Ανοσολογία, Ατοπία, Τ λεμφοκύτταρα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
193
Αριθμός σελίδων:
184

PhD_manuskript_teliko03032019.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.