Κρίσις Μαυρογιάννειου Αγωνίσματος. Αναγνωσθείσα τη 13 Φεβρουαρίου 1931 εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου.

Αρχειακή Έκδοση uoadl:2881380 458 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρίσις Μαυρογιάννειου Αγωνίσματος. Αναγνωσθείσα τη 13 Φεβρουαρίου 1931 εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου.
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1929-1930
Έτος έκδοσης:
1931
Εκδότης:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Άλλοι συντελεστές:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Εν Αθήναις
Αριθμός σελίδων:
12

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12