Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών Σχεδιασμός της εφαρμογής: «Φορώντας το παρελθόν στο Μουσείο Μπενάκη»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894070 650 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-01-12
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Παρασκευοπούλου Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έλια Πετρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σπύρος Σιάκας, Λέκτορας, Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών Σχεδιασμός της εφαρμογής: «Φορώντας το παρελθόν στο Μουσείο Μπενάκη»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών Σχεδιασμός της εφαρμογής: «Φορώντας το παρελθόν στο Μουσείο Μπενάκη»
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το θέμα της αφορά στη μελέτη και τον σχεδιασμό μιας μουσειακής διαδραστικής ψηφιακής εφαρμογής, όπου αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες και τα εργαλεία τους με σκοπό να αποδοθεί το περιεχόμενο επιλεγμένων αντικειμένων στο κοινό μέσα από μια νέα, πρωτότυπη προσέγγιση. Ο τίτλος συμπυκνώνει το θέμα: Η Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Ερμηνεία Μουσειακών Συλλογών. Σχεδιασμός της εφαρμογής: «Φορώντας το παρελθόν στο Μουσείο Μπενάκη». Τα μέσα της επαυξημένης πραγματικότητας αξιοποιούνται για μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση του ενδύματος, αποδοσμένο μέσα από χαρακτικά έργα τέχνης του 19ου αιώνα της ομώνυμης συλλογής της Νεοελληνικής Τέχνης, Ζωγραφικής, Σχεδίων και Χαρακτικών του Μουσείου Μπενάκη. Στη μελέτη περίπτωσης του Β’ μέρους, στόχος τέθηκε η ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης των ιστορικών ενδυμάτων μέσα από έργα της Συλλογής, σε συσχέτιση και διαρκή διάλογο με τα αυθεντικά ενδύματα των προθηκών στις αντίστοιχες αίθουσες του Μουσείου, καθώς και με άλλες ενδυματολογικές μουσειακές συλλογές. Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε στη βιβλιογραφική αναζήτηση, στην επιτόπια έρευνα, στη συλλογή και μελέτη παραδειγμάτων και πρακτικών, προκειμένου τα δεδομένα που προέκυψαν να παρουσιαστούν και να αναλυθούν. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας, προέκυψε η παρουσίαση της πρότασης, ο τρόπος υλοποίησής της και οι επιδιωκόμενοι στόχοι της. Τα παραρτήματα 1 και 2 βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με την τελευταία αυτή ενότητα, καθώς το πρώτο περιλαμβάνει τις πληροφορίες για την αθηναϊκή ενδυμασία, ενώ το δεύτερο αντιστοιχεί στα πρωτότυπα χαμηλής πιστότητας, όπως αυτά δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα Narralive Mobile Player (Vrettakis et al. 2019). Το παράρτημα 3 παραθέτει το ακριβές ερωτηματολόγιο και τα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν, ενώ τα γενικότερα συμπεράσματα από αυτό, καθώς και από τη συνολική διαδικασία της παρούσας έρευνας αναλύονται στον επίλογο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
μουσείο, μουσειακές εκθέσεις, νέες τεχνολογίες, πολυμεσικές εφαρμογές, επαυξημένη πραγματικότητα, ερμηνεία μουσειακών συλλογών, ψηφιακή αφήγηση, μουσειολογική αφήγηματική προσέγγιση, αναπαράσταση, χαρακτικά έργα τέχνης, ιστορικά ενδύματα, κοινωνικές προεκτάσεις ενδυμασίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
79
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική Εργασία- Παρασκευοπούλου-.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.