ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920823 26 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-29
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Ζήσου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δήμητρα Κατή, Ομότιμη καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
Περίληψη:
Η εργασία αυτή διερευνά το γιατί θεσπίστηκαν κυρίως στον 21ο αιώνα στην Ευρώπη νόμοι που απαιτούν τη γλωσσομάθεια, καθώς και τις βασικές γνώσεις σχετικά με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής από ενήλικες μετανάστες, που αιτούνται διαμονή μακράς διάρκειας, πολιτογράφηση, καθώς και οικογενειακή επανένωση. Αρχικά περιγράφει τους νόμους αυτούς και τις ουσιώδεις διαφορές και ομοιότητές τους. Στην απόπειρα να κατανοηθεί το γιατί θεσπίστηκαν αυτοί οι νόμοι, εξετάζει τρεις παραμέτρους: τις επίσημες αιτιολογήσεις για τη θέσπισή τους, το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο εντός του οποίου θεσπίστηκαν, τέλος τις κριτικές προσεγγίσεις της επίσημης αιτιολόγησής τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επίσημες αιτιολογήσεις υποστηρίζουν ότι με τους νόμους προάγεται το καλό της χώρας υποδοχής συνολικά, αλλά και των ίδιων των μεταναστών. Η εξέταση του κοινωνικοϊστορικού πλαισίου των νόμων έδειξε ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων οι νόμοι που εξετάζονται εδώ, επηρεάστηκαν από τη σταθερή άνοδο της μετανάστευσης από τρίτες χώρες στα τέλη του 20ου αιώνα, την τρομοκρατία και τις κοινωνικές εξεγέρσεις. Από την άλλη πλευρά, οι κριτικές προσεγγίσεις των επίσημων αιτιολογήσεων των νόμων υποστηρίζουν ότι οι αιτιολογήσεις αυτές παρακάμπτουν συνήθως το γεγονός ότι οι νόμοι αυτοί ουσιαστικά αποσκοπούν στον έλεγχο της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων στην επιλογή κάποιων μόνο μεταναστών έναντι άλλων. Αυτό υποστηρίζεται ότι ισχύει για λόγους όπως οι εξής: η απαίτηση υποχρεωτικής εκμάθησης της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής, που πιστοποιείται μάλιστα και με τεστ, αποδεικνύεται πολύ απαιτητική για αρκετούς μετανάστες. Η επιτυχής εξέταση σε αυτά τα τεστ εμποδίζεται από παράγοντες όπως έλλειψη χρόνου για σχετική εκπαίδευση, κόστος, αναλφαβητισμός στη μητρική γλώσσα και προχωρημένη ηλικία των εξεταζόμενων. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι ο πιο ουσιαστικός στόχος των νόμων είναι ο έλεγχος της μετανάστευσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
99
Αριθμός σελίδων:
70

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε. ΖΗΣΟΥ.pdf
752 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.