Ευρωπαϊκά REITs: Παράγοντες που επηρεάζουν την Απόδοση τους και Μακροχρόνια Σχέση Ισορροπίας - Σχέσεις Αιτιότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2927684 220 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-10
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Καπετανάκης Στέλιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπάλιος, Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευρωπαϊκά REITs: Παράγοντες που επηρεάζουν την Απόδοση τους και Μακροχρόνια Σχέση Ισορροπίας - Σχέσεις Αιτιότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ευρωπαϊκά REITs: Παράγοντες που επηρεάζουν την Απόδοση τους και Μακροχρόνια Σχέση Ισορροπίας - Σχέσεις Αιτιότητας
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των Ευρωπαϊκών REITs και αφετέρου η διερεύνηση των μεταξύ τους μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας και των σχέσεων αιτιότητας. Η έρευνα μου χωρίζεται σε δύο μέρη:
Στο πρώτο μέρος πραγματοποιώ βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά: 1. Με τον θεσμό των REITs και τις προϋπόθεσες του, 2. Με τις αποδόσεις του κλάδου και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, 3. Με το ζήτημα τη σύνδεσης των αγορών τίτλων ακινήτων.
Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται εμπειρικά: 1. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ετήσια απόδοση των Ευρωπαϊκών REITs, 2. Το ζήτημα της σύνδεσης των αγορών τίτλων ακινήτων, για την περίοδο 2006 - 2019.
Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των REITs προτείνω ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την ετήσια απόδοση και εξαρτημένες μεταβλητές τις μεταβολές στην NAV, στο FFO, στην μόχλευση, τον συστηματικό κίνδυνο και τον Ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δείκτη. Στην παρούσα έρευνα παρέχονται ενδείξεις πως οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις ετήσιες αποδόσεις.
Αναφορικά με το ζήτημα της σύνδεσης των αγορών τίτλων ακινήτων, μέσα από εβδομαδιαίες παρατηρήσεις των τιμών κλεισίματος 11 Ευρωπαϊκών REITs από 9 Ευρωπαϊκές χώρες, διερευνώ με την μέθοδο Engle–Granger την ύπαρξη μεταξύ τους μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας και με την μέθοδο Granger–Causality διερευνώ την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων. Η έρευνα μου παρέχει ισχυρές ενδείξεις ύπαρξης αιτιότητας μεταξύ των Ευρωπαϊκών REITs και ενδείξεις ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας.
Τα ευρήματα είναι σημαντικά καθώς αφενός συμπληρώνουν την περιορισμένη βιβλιογραφία σχετικά με τα Ευρωπαϊκά REITs, εντοπίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις και αφετέρου οι ενδείξεις αιτιότητας και μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας, μπορούν να συμβάλλουν στην διεξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών σχετικών με τη δυνατότητα προβλέψεων μελλοντικών αποδόσεων μεταξύ των διαφορετικών αγορών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαϊκά REITs, Επιδόσεις REITs, Αποδόσεις REITs, Συνολοκλήρωση, Αιτιότητα, Αγορά Τίτλων Ακινήτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
67
Αριθμός σελίδων:
269
thesis_kapetanakis_stelios.pdf (14 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο