Η συσχέτιση της νεφρικής λειτουργίας με την πίεση στο αρτηριακό δέντρο και την κεντρική φλεβική πίεση σε ασθενείς που υποβάλονται σε στεφανιογραφικό έλεγχο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2928207 297 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-16
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μίλκας Αναστάσιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δημήτριος Τούσουλης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ελευθέριος Τσιάμης Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κωνσταντίνα Αγγέλη Καθηγητρια, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εμμανουήλ Βαβουρανάκης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Γεράσιμος Σιασος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Λουκιανός Ραλλίδης Καθηγητής,Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συσχέτιση της νεφρικής λειτουργίας με την πίεση στο αρτηριακό δέντρο και την κεντρική φλεβική πίεση σε ασθενείς που υποβάλονται σε στεφανιογραφικό έλεγχο
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συσχέτιση της νεφρικής λειτουργίας με την πίεση στο αρτηριακό δέντρο και την κεντρική φλεβική πίεση σε ασθενείς που υποβάλονται σε στεφανιογραφικό έλεγχο
Περίληψη:
Η λειτουργία του νεφρού ως φίλτρου για την αποβολή των τοξικών
προϊόντων του ανθρώπινου μεταβολισμού βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με τις
αιμοδυναμικές παραμέτρους της αγγειακής κυκλοφορίας όπως αυτές διαμορφώνονται
από διάφορους παράγοντες.
Κύριο ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των παραγόντων διαδραματιζει η
καρδιακή λειτουργία. Είναι δε τόσο καθοριστικό το ενδαγγειακό περιβάλλον που
διαμορφώνεται από την καρδιακή λειτουργία για την εν γένει λειτουργία του νεφρού
ώστε πλέον την τελευταία εικοσαετία έχει οριστεί λεπτομερώς το καρδιονεφρικό
σύνδρομο. Αποτελεί δε εκείνη τη κλινική κατάσταση κατά την οποία η δυσλειτουργία
της καρδιάς ή του νεφρού με οξύ ή χρόνιο χαρακτήρα στο ένα από τα δύο όργανα
μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία με οξύ ή χρόνιο χαρακτήρα στο άλλο
όργανο. Συνολικά έχουν περιγραφεί 5 κατηγορίες του συνδρόμου με τη μερίδα του
λέοντος να καταλαμβάνει το καρδιονεφρικό σύνδρομο τύπου 2 ( χρόνια
καρδιονεφρικό σύνδρομο) στο οποίο χρόνιες βλάβες του καρδιακού μυός προκαλούν
δυσλειτουργία και ανεπάρκεια στο νεφρό. Αξίζει όμως στο σημείο αυτό να τονιστεί
ότι δεδομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ νεφρού και καρδιάς σε χρόνια νοσήματα
της καρδιάς όπως η καρδιακή ανεπάρκεια η βαρύτητα της έρευνας κατά τα τελευταία
χρόνια έχει μετατοπιστεί στη μελέτη των ασθενών σε αρχικά στάδια καρδιολογικών
προβλημάτων με στόχο να εντοπιστούν εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι αποτελούν29
ανεξάρτητους δείκτες επιδείνωσης νεφρικής λειτουργίας με στόχο τη έγκαιρη
θεραπεία και προφύλαξη της.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση ενός δείγματος ασθενών με
διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (>50%) και απουσία μείζονος βαλβιδοπάθειας οι
οποίοι υποβάλλονται σε στεφανιογραφικό έλεγχο και η διερεύνηση σε χρονικό
διάστημα παρακολούθησης 8 ετών της πορείας της νεφρικής λειτουργίας σε σχέση με
πλήθος αιμοδυναμικών παραμέτρων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαλεύκανση
του κατά πόσο το αρτηριακό ή το φλεβικό σκέλος της συστηματικής κυκλοφορίας
έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη λειτουργία των νεφρών κατά το συνολικό διάστημα
των οχτώ ετών παρακολούθησης.
Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης αποκαλύπτουν για πρώτη φορά πως
στο συγκεκριμένο δείγμα ασθενών που βρίσκονται σε αρχικά στάδια καρδιαγγειακής
νοσηρότητας, η πίεση του δεξιού κόλπου η οποία και αντικατοπτρίζει την πίεση στο
φλεβικό σκέλος αποτελεί τον μοναδικό ανεξάρτητο παράγοντα που προβλέπει τη
σπειραματική διήθηση (όπως αυτή μετράται μέσω της φόρμουλας MDRD) ενώ η
αρτηριακή πίεση αλλά και οι αιμοδυναμικά μετρούμενες πιέσεις κατά μήκος της
αριστερής κοιλίας δεν έχουν την ίδια συσχέτιση. Επιπλέον κατά το χρονικό διάστημα
παρακολούθησης των οχτώ ετών διαπιστώθηκε ότι η πίεση στο δεξιό κόλπο αποτελεί
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα θνητότητας σε πολυπαραγοντική ανάλυση στην
οποία και συμπεριελάμβανε όλους στους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την
εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κεντρική φλεβική πίεση, Νεφρική λειτουργία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
167
Αριθμός σελίδων:
134
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διδακτορική Διατριβή κείμενο 1.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.