Ενδυνάμωση πολιτειότητας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής: Η περίπτωση της διοργάνωσης Ligue Leonin

Διπλωματική Εργασία uoadl:2930019 205 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-11
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Κεραμάρης Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδυνάμωση πολιτειότητας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής: Η περίπτωση της διοργάνωσης Ligue Leonin
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενδυνάμωση πολιτειότητας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής: Η περίπτωση της διοργάνωσης Ligue Leonin
Περίληψη:
Η παρούσα ερευνητική έρευνα δράσης αφορά στη διερεύνηση της βελτίωσης των σχέσεων των μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από δράσεις συμμετοχικής πολιτειότητας και του συμμετοχικού σχεδιασμού project εργασίας που άπτονται του αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον ανασχεδιασμό ενός υφιστάμενου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και πετοσφαίρισης, με συμμετοχικό τρόπο από τους μαθητές της Δ’ Δημοτικού της Λεοντείου Σχολής Αθηνών.
Έχοντας ως δεδομένο, από προσωπική παρατήρηση αλλά και από επισημάνσεις του συνόλου των εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων, το γεγονός της αυξανόμενης έντασης μεταξύ των μαθητών/τριών από τη συμμετοχή τους στο εσωτερικό πρωτάθλημα, προέκυψε το παρόν ερευνητικό ερώτημα που αφορά στη διερεύνηση για το αν ο ενεργός ρόλος των μαθητών/τριών στην επανασχεδίαση του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον. Σε δεύτερο επίπεδο διερευνάται αν ο συμμετοχικός τρόπος αναδιοργάνωσης του πρωταθλήματος αυτού και η δοκιμαστική εφαρμογή του μπορεί να ενισχύσει την καλλιέργεια της παιδείας για την πολιτειότητα αφού το συγκεκριμένο τμήμα της Δ’ Δημοτικού κλήθηκε να ενεργήσει ως μία ομάδα «πολιτών» εντός του σχολικού χώρου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
πολιτειότητα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετοχικός σχεδιασμός, φυσική αγωγή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
104
Ενδυνάμωση της πολιτειότητας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγή_Η περίπτωση Ligue Leonin.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο