Μελέτη και αποτίμηση της παρουσίας των social media στα μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933666 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-27
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μπιλάλη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραμαγκιώλη Εβίκα, Καθηγήτρια, τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη και αποτίμηση της παρουσίας των social media στα μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study and assess on the largest social networks of the most visited museums in country
Περίληψη:
Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την άνθηση τους, έχουν ενταχθεί για τα καλά στις ζωές των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι τα θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας ή και σε αρκετές περιπτώσεις μέρος της εργασίας τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Instagram , LinkedIn κ.α δύνανται να παρέχουν πληθώρα ποικίλων υπηρεσιών ενημέρωσης, κοινωνικής δικτύωσης, διαφήμισης και αυτοπροβολής. Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο πολλοί φορείς του δημοσίου αλλά και ιδιώτες προσπαθούν να τα εντάξουν οι πρώτοι στις επικοινωνιακές τους στρατηγικές για προώθηση των δράσεων και των δραστηριότήτων τους και οι δεύτεροι σαν μέσω αυτοπροβολής των ενεργειών τους ή και για εξεύρεση επαφών είτε επαγγελματικών είτε προσωπικών. Με το πλήρωμα των χρόνων στο χώρο των συλλογικών μέσων έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται και δημόσιοι φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού ή και μεμωνομένοι πολιτιστικοί φορείς τόσο για πληροφόρηση των πολιτών όσο και ενεργή συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στα τρία μουσεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στη χώρα το Μουσείο Ακρόπολης, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και επιχειρεί μια αξιολόγηση στην υφιστάμενη παρουσία τους στα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα το Facebook το Twitter και το Youtube, απο πλευράς ζωτικότητας της χρήσης των μέσων απο τους ίδιους τους Μουσειακούς Φορείς, αλλά και συγκριτικά με την δια ζώσης επισκεψιμότητα εαν και κατά πόσο επηρεάζεται απο την προβολής τους σε τέτοιου είδους μέσα. Στη πορεία ακολουθείται μια εργαλειοθηκη ελέγχου ποιότητας-χειρισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των μουσείων. Και τέλος παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της επιδημίας Covid-19 στα μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και πολιτικές ψηφιακού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν την ευρύτερη ομαλή λειτουργία των μουσείων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γενικά έργα
Λέξεις-κλειδιά:
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακή πολιτική, μουσεία, facebook, twitter, youtube, ζωτικότητα, εργαλειοθήκη χειρισμού, πανδημία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
91
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΜΠΙΛΑΛΗ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.