Οι αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών στον τομέα του ΧΕΑΔ κατ΄άρθρο 80 ΣΛΕΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935456 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Θραψανιωτάκη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μεταξία Ι. Κουσκουνά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Διεθνών Σπουδών, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Ρεβέκκα - Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Διεθνών Σπουδών, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Περάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Διεθνών Σπουδών, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών στον τομέα του ΧΕΑΔ κατ΄άρθρο 80 ΣΛΕΕ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών στον τομέα του ΧΕΑΔ κατ΄άρθρο 80 ΣΛΕΕ
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και των συνόρων (άρθρα 77-80 ΣΛΕΕ), όπως αυτές πηγάζουν από τη διάταξη του άρθρου 80 ΣΛΕΕ. Βασικό αντικείμενο διερεύνησης αποτελεί η έννοια της ευθύνης των κρατών μελών για συνδρομή και παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση των κρίσεων που ανακύπτουν στους ως άνω τομείς, δεδομένου ότι η αλληλεγγύη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με την ευθύνη. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους εκδηλώνεται και υλοποιείται η αλληλεγγύη αλλά και η δίκαιη κατανομή των ευθυνών, τόσο μεταξύ των κρατών μελών εντός του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, όσο και προς ορισμένα τρίτα κράτη, με αφορμή την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζεται η θεωρητική βάση επί της οποίας ερείδεται η απαίτηση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και αναλύονται ορισμένες μορφές υπό τις οποίες εκφράζεται και υλοποιείται, ήτοι η οικονομική και υλική- πρακτική υποστήριξη των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των αναγκών που αντιμετωπίζουν στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων, μέσω της ίδρυσης ταμείων χρηματοδότησης και της σύστασης των κατάλληλων οργάνων και οργανισμών. Τέλος, γίνεται λόγος για τις συμφωνίες επανεισδοχής που συνάπτει η Ένωση με τρίτα κράτη και την ιδιόμορφη Κοινή Δήλωσή της με την Τουρκία, ως παραδείγματα της έμπρακτης αλληλεγγύης της Ένωσης αφενός προς τα κράτη μέλη της, τα οποία ωφελούνται από τις συμφωνίες, αλλά και προς τα συμβαλλόμενα τρίτα κράτη που λαμβάνουν ουσιαστική υποστήριξη.
Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται προσέγγιση της αρχής της δίκαιης κατανομής των ευθυνών ανάμεσα στα κράτη μέλη εντός του ΧΕΑΔ. Γίνεται λόγος για τα έκτακτα μέτρα μετεγκατάστασης που έλαβε η Ένωση για την επίτευξη της αρχής στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης, καθώς και για την πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ με τη διαπίστωση της παράβασης εκ μέρους της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας των υποχρεώσεων που είχαν αναλάβει δυνάμει των ως άνω μέτρων και την πανηγυρική υπενθύμιση της υποχρέωσης των κρατών μελών για αλληλεγγύη προς την επίτευξη των συλλογικών στόχων. Τέλος, καταγράφονται οι ενδεχόμενες ανισότητες στην κατανομή των ευθυνών ανάμεσα στα κράτη μέλη στον τομέα της διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών που δημιουργεί ο ισχύων Κανονισμός του Δουβλίνου. Η εργασία ολοκληρώνεται με αναφορά στις προτάσεις για την αναθεώρησή του Κανονισμού και στην πολύ πρόσφατη Πρόταση της Επιτροπής για το Νέο Σύμφωνο στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, που παρόλο που εισάγει μέτρα ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών, εντούτοις δεν προβλέπει κάποιον «δικαιότερο» μηχανισμό κατανομής των αιτούντων διεθνούς προστασίας από αυτόν του Δουβλίνου ΙΙΙ και εν γένει των ευθυνών ανάμεσα στα κράτη μέλη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
αλληλεγγύη, δίκαιη κατανομή, ευθύνη, άσυλο, μετανάστευση, σύνορα, Δουβλίνο, Νέο Σύμφωνο, Ευρωπαϊκή Ένωση, επανεγκατάσταση, Τουρκία, Ταμεία χρηματοδότησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
79
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΕΑΔ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 80 ΣΛΕΕ pdf.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο