Ειδώλια σε Δράση: Αναζητώντας Υλικές Συνυφάνσεις στις Κυκλάδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937478 61 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-02
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Οικονόμου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιώργος Βαβουρανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Γιάννης Παπαδάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αφροδίτη Χασιακού, Λέκτορας Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ειδώλια σε Δράση: Αναζητώντας Υλικές Συνυφάνσεις στις Κυκλάδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ειδώλια σε Δράση: Αναζητώντας Υλικές Συνυφάνσεις στις Κυκλάδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επιχειρεί ουσιαστικά μία επαναξιολόγηση των μαρμάρινων κυκλαδικών ειδωλίων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Αδιαμφησβήτητα η προηγούμενη έρευνα ήταν εστιασμένη τόσο στην ομοιογένεια όσο και στον φορμαλιστικό χαρακτήρα των ειδωλίων. Η παραπάνω στάση λοιπόν οδήγησε σε μία αντιμετώπιση των αντικειμένων αυτών ως αμετάβλητων, οριοθετημένων οντοτήτων με ένα και μοναδικό νόημα, συνήθως συνδεδεμένο με θρησκευτικές ή λατρευτικές δραστηριότητες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη οπτική τίθεται αυτομάτως υπό αμφισβήτηση εξαιτίας ενός χαρακτηριστικού των ειδωλίων καθοριστικής σημασίας: την γραπτή διακόσμηση, η οποία υποδεικνύει μία πιο ρευστή διάσταση των αντικειμένων αυτών. Συνεπώς, η μελέτη αυτή επιδιώκει να εξερευνήσει των κοινωνικό ρόλο των ειδωλίων εστιάζοντας στο ίδιο το υλικό. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ως θεωρητικό και μεθοδολογικό εργαλείο η έννοια της «υλικότητας», καθώς αναδεικνύει την διαλεκτική σχέση μεταξύ πραγμάτων και κοινωνίας. Έτσι, τα ειδώλια αναδύονται ως σύνθετες, ρευστές οντότητες με δραστικότητα εντός του περιβάλλοντος των Κυκλάδων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
ειδώλια, Κυκλάδες, υλικότητα, Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
128
Αριθμός σελίδων:
89

Ειδώλια σε δράση_Ε.Οικονόμου.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.