Η απόσπαση εργαζομένων στο Εθνικό και το Ενωσιακό Δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2937750 44 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-04
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μπακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η απόσπαση εργαζομένων στο Εθνικό και το Ενωσιακό Δίκαιο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η απόσπαση εργαζομένων στο Εθνικό και το Ενωσιακό Δίκαιο
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εξετάζει το φαινόμενο της απόσπασης των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, αναλύεται η ισχύουσα νομοθεσία σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ήτοι οι Οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ και τα αντίστοιχα αυτών Π.Δ. 219/2000 και 101/2016, ενώ, παράλληλα, εκτίθεται η σχετική με την απόσπαση νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις, που επέφερε στο δίκαιο της απόσπασης, η νέα Οδηγία 2018/957/ΕΕ και παρέχεται πρόταση συμπλήρωσης της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας, προς το σκοπό ενσωμάτωσης των νέων ρυθμίσεων στην ελληνική έννομη τάξη. Τέλος, εξετάζονται ζητήματα παρεπόμενα του φαινομένου της απόσπασης και συγκεκριμένα η υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώσει τον εργαζόμενο, σχετικά με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης εργασίας του κατά τη διάρκεια της απόσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Οδηγίας 2019/1152/ΕΕ για τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, το καθεστώς της κοινωνικής ασφάλισης των αποσπασμένων εργαζομένων, καθώς και ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργατικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
απόσπαση εργαζομένων, αποσπασμένοι εργαζόμενοι, παροχή υπηρεσιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
65
Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.pdf (946 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο