Οι Μουσειοσκευές, εκπαιδευτικά εργαλεία εκτός του φυσικού χώρου του Μουσείου. Οι Μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Πρόταση ψηφιοποίησης και ψηφιακής επαύξησης μιας Μουσειοσκευής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2939866 414 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μάρκου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Μούλιου Μάρλεν, Επίκουρη καθηγήτρια Μουσειολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.
Δρ. Ρούσσου Μαρία
Δρ. Καλεσοπούλου Δέσποινα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Μουσειοσκευές, εκπαιδευτικά εργαλεία εκτός του φυσικού χώρου του Μουσείου. Οι Μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Πρόταση ψηφιοποίησης και ψηφιακής επαύξησης μιας Μουσειοσκευής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι Μουσειοσκευές, εκπαιδευτικά εργαλεία εκτός του φυσικού χώρου του Μουσείου. Οι Μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Πρόταση ψηφιοποίησης και ψηφιακής επαύξησης μιας Μουσειοσκευής
Περίληψη:
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές», το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι μουσειοσκευές και η χρήση τους ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κύριο λόγο, καθώς και σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή πολιτιστικούς φορείς. Στην εργασία προτείνονται τρόποι αξιοποίησης των μουσειοσκευών στην ψηφιακή εποχή.
Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, απαντάται το ερώτημα «τι είναι οι μουσειοσκευές». Μέσα από μία ιστορική αναδρομή, παρουσιάζεται ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων, η δημιουργία και η χρήση των μουσειοσκευών, καθώς και η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, αναλύονται οι παιδαγωγικές θεωρίες και μέθοδοι, και διερευνάται η σύνδεσή τους με τους στόχους που εξυπηρετεί ο σχεδιασμός του περιεχομένου των μουσειοσκευών.
Μελέτη περίπτωσης αποτελούν οι μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Παρουσιάζονται τα στάδια κατασκευής των μουσειοσκευών, ο σχεδιασμός του περιεχομένου τους και οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Γίνεται αναφορά στη μορφή των πρώτων μουσειοσκευών που σχεδιάστηκαν, στις αλλαγές που έγιναν με το πέρασμα των χρόνων, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου τους, στην προσπάθεια του μουσείου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, εστίασε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή τριάντα έξι εκπαιδευτικών, που χρησιμοποιούν μουσειοσκευές, και δέκα επαγγελματιών μουσείων και άλλων φορέων, που σχεδιάζουν και έχουν στη διάθεσή τους μουσειοσκευές. Στόχος της έρευνας ήταν η εξέταση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των μουσειοσκευών ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διερεύνηση της χρησιμότητας μιας ψηφιακής μουσειοσκευής.
Στο τέλος, αναπτύσσεται η πρόταση ψηφιοποίησης μιας μουσειοσκευής, που να είναι διαθέσιμη διαδικτυακά και να χρησιμοποιείται ως εργαλείο πρόσβασης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδήγησαν και σε μία ακόμη πρόταση ενός υβριδικού μοντέλου μουσειοσκευής, δηλαδή μια φυσικής, απτικής μουσειοσκευής που θα περιλαμβάνει και ψηφιακό περιεχόμενο.
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, με τη μελέτη της βιβλιογραφίας, και η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια, επιβεβαιώνουν αφενός την αποτελεσματικότητα των μουσειοσκευών ως χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία στη διαδικασία της μάθησης και αφετέρου την αναγκαιότητα της ψηφιοποίησης των μουσειοσκευών, αλλά και της ύπαρξης ψηφιακά επαυξημένων μουσειοσκευών, που θα προσφέρουν την απτική εμπειρία σε συνδυασμό με ψηφιακό περιεχόμενο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικά έργα
Λέξεις-κλειδιά:
Μουσειοσκευή, μουσείο, ψηφιοποίηση, παιδαγωγικές θεωρίες, σχολείο, αξιολόγηση, εκπαιδευτικός, μαθητής, τυπική εκπαίδευση, μη τυπική εκπαίδευση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
156
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

MARKOU E. 2021.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.