Διαχείριση φυσικών καταστροφών, ψηφιακά μέσα και η χρήση του Facebook από την Πολιτική Προστασία. Περιπτώσεις: Η πυρκαγιά στο Μάτι (23/7/18) & ο σεισμός στην Αττική (19/7/19)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940506 227 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-31
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Καλαφατέλη Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραμαγκιώλη Εβίκα
Διδάκτωρ
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Παρισίων 8
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση φυσικών καταστροφών, ψηφιακά μέσα και η χρήση του Facebook από την Πολιτική Προστασία. Περιπτώσεις: Η πυρκαγιά στο Μάτι (23/7/18) & ο σεισμός στην Αττική (19/7/19)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση φυσικών καταστροφών, ψηφιακά μέσα και η χρήση του Facebook από την Πολιτική Προστασία. Περιπτώσεις: Η πυρκαγιά στο Μάτι (23/7/18) & ο σεισμός στην Αττική (19/7/19)
Περίληψη:
Η εν λόγω Διπλωματική Εργασία εξετάζει το ζήτημα της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική προστασία, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια των φυσικών καταστροφών, ενώ εξετάζεται ο ρόλος της επικοινωνίας στην διαχείριση κρίσεων. Ακόμη, μελετώνται τα κοινωνικά δίκτυα στην διαχείριση κρίσεων, αλλά και ο ρόλος που διαδραματίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην διαχείριση των κρίσεων. Εν συνεχεία, στο ειδικό μέρος της εργασίας, εξετάζονται δύο μελέτες περίπτωσης, που αφορούν την επικοινωνιακή διαχείριση της φωτιάς στο Μάτι Αττικής το 2018, αλλά και την περίπτωση του σεισμού που έλαβε χώρα στην Αττική κατά την διάρκεια του 2019.
Αναφορικά με την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, στο πρώτο σκέλος είναι βιβλιογραφική αναζήτηση που λαμβάνει χώρα σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως είναι το Google Scholar και το Scopus, επικεντρώνοντας την έρευνα σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία διαπραγματεύονται θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών, καθώς επίσης και διαχείριση των ζητημάτων αυτών και σε επίπεδο επικοινωνίας. Επιπλέον, γίνεται χρήση σχετικών συγγραμμάτων, καθώς επίσης και υλικού από το διαδίκτυο, έτσι ώστε το σύνολο της πληροφορίας να είναι επικαιροποιημένo. Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, γίνεται παράθεση στοιχείων που αφορούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπου γίνεται μια ανάλυση για τις δύο περιπτώσεις που εξετάζονται, ενώ πραγματοποιούνται δύο σύντομες ημιδομημένες συνεντεύξεις με υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές καταστροφές, επικοινωνία, κοινωνικά δίκτυα, διαχείριση κρίσεων, φωτιά Μάτι, σεισμός Αττική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
106
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.