Διερεύνηση της αντίληψης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους φυσικούς / τεχνολογικούς κινδύνους: Εφαρμογή στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940808 160 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-03
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παπαβασιλείου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ Ντρίνια Χαρίκλεια, Αναπλ. Καθηγ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Δρ Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Δρ Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Ειδική_Επ_Καθοδήγηση: Δρ Κούρου Ασημίνα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας, ΟΑΣΠ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της αντίληψης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους φυσικούς / τεχνολογικούς κινδύνους: Εφαρμογή στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της αντίληψης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους φυσικούς / τεχνολογικούς κινδύνους: Εφαρμογή στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου
Περίληψη:
Οι σεισμοί, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι ακραίες καιρικές συνθήκες, οι τεχνολογικές και βιολογικές καταστροφές, μεταξύ άλλων, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των εκπαιδευτικών και των μαθητών, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στις σχολικές μονάδες και αναγκάζοντάς τους να κλείσουν για σύντομα ή μακρά χρονικά διαστήματα. Η αποτελεσματική προετοιμασία και η εκπαίδευση στη διαχείριση κινδύνων είναι απαραίτητη στη σημερινή κοινωνία και τη σχολική κοινότητα.
Οι πολλαπλές (φυσικές και τεχνολογικές) καταστροφές που έπληξαν την Αττική τα τελευταία χρόνια και ο αντίκτυπός τους στην ευρύτερη τοπική κοινότητα είναι ο λόγος για την πραγματοποίηση περαιτέρω μελετών σε αυτόν τον ερευνητικό τομέα.
Η εμπειρία των σεισμών στην Αθήνα (7-9-1999 και 19-7-2019), η πλημμύρα της Μάνδρας στη Δυτική Αττική (15-11-2017), η μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι, Ανατολική Αττική (23-7-2018) και η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική (καλοκαίρι 2018), έδειξαν προβλήματα και αδυναμίες στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης σε σχολικό, τοπικό, περιφερειακό και γενικό επίπεδο.
Η αντίληψη των εκπαιδευτικών και των πολιτών γενικότερα επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις καταστροφές.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνηθεί αφενός το επίπεδο πρόληψης και ετοιμότητας των σχολικών μονάδων για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και αφετέρου η αντίληψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τους παραπάνω κινδύνους.
Η έρευνα θα υλοποιηθεί μέσω ενός δομημένου και σαφούς ερωτηματολογίου. Η ομάδα στόχος της έρευνας είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται στη Δυτική Αττική και στη Β Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Αθήνας.
Θα αναγνωριστούν οι ανάγκες τους σε ότι αφορά στους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την περιοχή τους, το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και οι απαιτήσεις τους για ολιστική προσέγγιση των θεμάτων διαχείρισης των κινδύνων σε σχολικό επίπεδο.
Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη βιβλιογραφική αναζήτηση και από την έρευνα στους εκπαιδευτικούς θα επεξεργαστούν και θα αναλυθούν, ώστε να προκύψουν διδάγματα από τα καταστροφικά συμβάντα που έχουν πλήξει την Αττική και προτάσεις για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων στη σχολική κοινότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτική κοινότητα, φυσικοί κίνδυνοι, τεχνολογικοί κίνδυνοι, Δυτική Αττική, σχολικές μονάδες, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
140
Papavasileiou_Master_Thesis_2021.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο