Προκατάληψη και στίγμα γύρω από την ψυχική νόσο: στάσεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στους ψυχιατρικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943563 63 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-19
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μπαλαδήμα Χαρίκλεια-Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Δουζένης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρίνα Οικονόμου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Στυλιανός Στυλιανίδης, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προκατάληψη και στίγμα γύρω από την ψυχική νόσο: στάσεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στους ψυχιατρικούς ασθενείς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προκατάληψη και στίγμα γύρω από την ψυχική νόσο: στάσεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στους ψυχιατρικούς ασθενείς
Περίληψη:
Στις μέρες μας, παρά τη ραγδαία επιστημονική πρόοδο και τη μαζική ανάπτυξη κοινωνικών κινημάτων για την ψυχική υγεία, ο κοινωνικός στιγματισμός και η προκατάληψη απέναντι στα άτομα που νοσούν από κάποια ψυχική ασθένεια εξακολουθούν να αποτελούν μείζον πρόβλημα. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας αποτελούν έναν ιδιαίτερο πληθυσμό, καθώς έρχονται καθημερινά σε επαφή με άτομα με ψυχική ασθένεια και θέτουν το πρότυπο για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων του κοινωνικού συνόλου ως προς τα άτομα αυτά. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η μελέτη των στάσεων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στα άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική μελέτη με συγχρονική-διατμηματική μεθοδολογία σε πληθυσμό επαγγελματιών ψυχικής υγείας (Ν=235) από όλη την Ελλάδα, με χρήση της Κλίμακας Απόψεων Απέναντι στη Σοβαρή Ψυχική Ασθένεια (Attitudes of Severe Mental Illness scale - ASMI). Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη ιδιαιτέρως θετικών στάσεων στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας ως προς τα άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια. Εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς δημογραφικούς παράγοντες, όπως η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στις απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά (ειδικότητα, φορέας απασχόλησης, κλπ.). Ο εντοπισμός γενικευμένων θετικών αντιλήψεων στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας δημιουργεί ιδιαίτερη αισιοδοξία για τη βελτίωση της αντιμετώπισης των ατόμων με ψυχική ασθένεια, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για την εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης ως προς το ζήτημα αυτό.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στίγμα, Προκατάληψη, Διακρίσεις, Ψυχική ασθένεια, Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
129

Baladima Charikleia Eirini Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-19.